Jan Endre Aasmundtveit

«Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom»

«Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom» Av Jan Endre Aasmundtveit Julens salmedikter Hans Adolph Brorson (1694-1764) er blitt kalt julens salmedikter. En av de mest kjente og kanskje mest dyptgripende julesalmene Brorson har skrevet er «Mitt hjerte alltid vanker». Salmen vitner om en dikter som på en særlig måte evner å bruke de poetiske …

«Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom» Les mer »

Hans Adolph Brorsons omvendelse

Hans Adolph Brorsons omvendelse Av Jan Endre Aasmundtveit Hans Adolph Brorson (1694-1764) er den av våre salmediktere som kanskje har hatt størst betydning og innflytelse på det åndelige livet både i Danmark og Norge. Like fra pietismens første tid og fram til i dag, har mange funnet åndelig veiledning gjennom Brorsons salmer. Men også for …

Hans Adolph Brorsons omvendelse Les mer »