Salig i Kristus

Salig i KristusAv Lars Fossdal Bibelen priser noen mennesker salige. Ved første tanke skulle vi tro at det var slike som hadde lykkes med mest mulig i livet, de som ved flid og dyktighet hadde klart å mestre livets mange utfordringer og muligheter. Men ser vi etter i Skriften hvem disse menneskene er, så er …

Salig i Kristus Les mer »

Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Rom 10:10 Vitnesbyrdet, bekjennelsen er en personlig bekjennelse av et hjerteforhold til Jesus. Det er mer enn en teoretisk overbevisning. Det vitner om et personlig liv med Jesus. Først kommer hjertets bekjennelse og fra hjertet kommer munnens bekjennelse. Munnens vitnesbyrd uten hjertets …

Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Les mer »

Dei tome kara

Dei tome kara Av Anfinn Line, Ei kvinne, kona til ein av læresveinane åt profetane, ropa til Elisa og sa: Tenaren din, mannen min, er død. Du veit at tenaren din hadde age for Herren. No kjem ein som han stod i skuld til, og vil ta begge sønene mine til trælar. Elisa sa til …

Dei tome kara Les mer »

Det hellige samfunn

Det hellige samfunnAv Karl Notøy Det finnes etter Bibelen bare én Guds menighet, og den er sammensatt av frelste syndere i alle aldre. Det er ikke én menighet bare av unge mennesker, og en annen av bare eldre. De yngre og eldre utfyller hverandre. De unge trenger de eldres erfaring og tilrettesettelse, mens de eldre …

Det hellige samfunn Les mer »

Jesus er døren!

Jesus er døren!Av Lars Fossdal Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Luk 13:24 Når vi er i et rom og ser ei dør på den ene veggen, skjønner vi at det finnes et rom til …

Jesus er døren! Les mer »

Matofrene i Det Gamle Testamentet(2)

Ofrene i Det Gamle Testamentet(2)MatofferetAv Per Bergene Holm Matofferet – et helligjørelsesofferMatofferet (3Mos 2 + 6:7-17) er et gave-offer, et ublodig offer. Selve ordet for matoffer betyr gave. Det samme ordet brukes også om skatt i betydningen avgift til kongen. Tienden er å regne for en slik gave eller skatt. Matofferet ble båret fram sammen …

Matofrene i Det Gamle Testamentet(2) Les mer »