Martin Luther

Det niende og tiende bud

«Du skal ikke begjære din nestes hus.» «Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» 2Mos 20:17 Disse to budene er særlig gitt til jødene, men for en del angår de også oss. For man utlegger dem ikke om ukyskhet …

Det niende og tiende bud Les mer »

Det åttende bud (2)

«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.»2Mos 20:16 Et falskt vitnesbyrd er altså alt det en ikke kan føre sikkert bevis for. Derfor skal en ikke kunngjøre eller utgi slikt for sannhet. Kort sagt: Det som er hemmelig, skal en la være hemmelig, eller også straffe det i hemmelighet, som vi siden skal …

Det åttende bud (2) Les mer »

Det åttende bud (1)

«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.» 2Mos 20:16 Foruten vårt legeme, vår ektefelle og vårt timelige gods har vi enda en skatt som vi ikke kan unnvære, og det er ære og godt navn og rykte. For det nytter ikke å leve blant folk når en blir vanæret og foraktet av alle. …

Det åttende bud (1) Les mer »

Det sjuende bud

«Du skal ikke stjele.» 2Mos 20:15 Nest etter din egen person og din ektefelle er timelig gods det nærmeste. Det vil Gud også ha beskyttet, og han befaler derfor at ingen må tilvende seg noe av det nesten har. Å stjele betyr nemlig ikke noe annet enn å tilvende seg en annens gods uten rett. …

Det sjuende bud Les mer »

Det sjette bud

«Du skal ikke drive hor.» 2Mos 20:14 De følgende bud er i grunnen lette å forstå av det foregående. De går alle sammen ut på at en skal vokte seg for allslags skade mot nesten. Men de er satt i en vakker orden. Først taler de om nestens person i seg selv. Så går de …

Det sjette bud Les mer »

Det femte bud

«Du skal ikke slå i hjel!» 2Mos 20:13 Vi har nå tilstrekkelig behandlet både det åndelige og det verdslige regimente, altså både Guds og våre foreldres herredømme over oss og vår lydighet mot dem. Nå forlater vi huset vårt og går ut mellom naboene våre, for å lære hvordan vi skal leve innbyrdes, og hvordan …

Det femte bud Les mer »

Det fjerde bud (2)

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» 2Mos 20:12. Under dette budet må vi også tale om allslags lydighet mot overordnede, som har å befale og regjere. All myndighet går ut fra foreldrenes myndighet. Hvis en far ikke greier å oppdra barnet …

Det fjerde bud (2) Les mer »

Det fjerde bud (1)

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» 2Mos 20:12. Hittil har vi behandlet de tre første budene, som handler om vårt forhold til Gud. I det første bud hørte vi at vi skal stole på ham av hele vårt hjerte, og frykte …

Det fjerde bud (1) Les mer »

Det tredje bud

«Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!» 2Mos 20:8 Hviledagen har fått navn etter det hebraiske ordet «sabbat», som egentlig betyr å hvile, det vil si å avholde seg fra arbeid. I Det gamle testamente har Gud utvalgt og bestemt den sjuende dag til hviledag. Han har gitt befaling om at den skal …

Det tredje bud Les mer »

Det andre bud

«Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn.» 2Mos 20:7a Liksom det første bud har undervist vårt hjerte og lært oss å tro på Gud, så fører dette budet oss utenfor hjertet og lærer oss munnens og tungens forhold til Gud. Det første som går ut og kommer til syne fra hjertet, er ordene. Under …

Det andre bud Les mer »