Barmhjertighet

Guds barmhjertighet er som himmelen, som alltid står fast over oss. Under dette taket er vi trygge
hvor vi enn er.

Gud er ikke noe annet enn bare nåde, godhet og barmhjertighet. Den som ikke ser det, mener at det ikke er noen Gud, som Salme 14:1 sier det: «Dåren sier i sitt hjerte: Det er ingen Gud.»

Det rettferdige og fromme menneske er også barmhjertig likesom sin Gud. Det låner gjerne ut, gir gjerne og hjelper gjerne sin neste.»

Herren deler barmhjertigheten i tre deler for at vi skal vite hva den barmhjertigheten er som vi skal vise mot vår neste. For det første skal vi ikke dømme eller fordømme. For det andre skal du tilgi din neste når han har gjort deg noe ondt. For det tredje skal du hjelpe dem som trenger det. Det er det ordet barmhjertighet betyr når det står i Skriften.

Og alt dette må komme fra et rettskaffent hjerte og skje uten hykleri eller falskhet og uten persons anseelse. Det ville være en stor feiltakelse om du bare ville unne dem godt som unner deg godt eller bare ville gjøre vel mot dem som gjør vel mot deg eller skade dem som skader deg.»

Sitat av Martin Luther
«Hva sier Luther?»,
Lunde Forlag 1974