Veien

«Gud legger to veier foran oss: Vil du ha min nåde og den evige salighet for intet og uten alt strev og
eget arbeid, eller vil du heller forsøke å fortjene den med dine gjerninger og likevel ikke oppnå den?»

«Ingen kan rose seg av at han vet veien til himmelen, enda mindre av at hans verk og gjerning er veien dit. For Kristus, og han alene, er veien.» «For å komme til Faderen finnes det bare en eneste vei. Den heter ikke gode gjerninger eller Guds bud, men Jesus Kristus.»

«Guds ord alene viser veien til himmelen, nemlig at Herren Kristus selv er den rette vei som vårt hjerte kan bygge og stole på.»

«En pilegrim tenker ikke å bli i det landet som han valfarter til eller å bli i det herberget der han overnatter, men hans hjerte og tanke står til et annet sted. I herberget inntar han bare sine måltider og har sitt nattkvarter og vandrer så straks videre til det sted som er hans hjem. Slik er også dere kristne bare fremmede og gjester i denne verden og tilhører et annet land og rike der dere har en fast
bolig og et sted å bli i evighet.»

Sitater av Martin Luther