Hans våpen er Ordet!

Hans våpen er Ordet!Av Olav Valen-Sendstad (…) Den bue rytteren på den hvite hest har i sin hånd, og det sverd hvormed han fekter, det er Ordet: Nådens herre og konge rider gjennom folkenes liv til sjelenes boliger og til hjertedørene med nådens våpen og middel. Underlig: hans våpen er Ordet – svunget i Åndens …

Hans våpen er Ordet! Les mer »

Gudsfryktens store hemmelighet

Gudsfryktens store hemmelighetAv C. O. Rosenius Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. 1Tim 3:16 Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, har, som det heter i vår barnelærdom «gjenløst meg fortapte og …

Gudsfryktens store hemmelighet Les mer »

Luthersk forsamling i Moldova – 2000

I det nordvestlige hjørnet av Svartehavet, mellom Romania og Ukraina, ligger det lille landet Moldova med ca 4 millioner innbyggere. Landet er en tidligere sovjetisk republikk som i forbindelse med Sovjetunionens fall ble selvstendig. Befolkningen er i første rekke av rumensk, ukrainsk og russisk opprinnelse, men det finnes også en del etniske tyskere og jøder. …

Luthersk forsamling i Moldova – 2000 Les mer »

Meningsløst?

Meningsløst? I forbindelse med de store ulykkene som har rammet folket vårt i den senere tid, blir det tragiske som har skjedd, ofte betegnet som «meningsløst». At mennesker uten tro på en levende og personlig Gud kan uttale seg slik, er ikke så underlig. Vanskeligere er det å forstå at mennesker som bekjenner troen på …

Meningsløst? Les mer »

Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – 1999

Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – je – Arequipa i Peru, 29 desember 1999 Brør i Lekmannsmisjonen Noreg.- Vår særskilde vørdnad. Tak imot våre hjartans helsingar i namnet åt vår velsigna Herre Jesus Kristus. Me som sit i landsstyret i INEL-Perú kjenner oss svært takksame til dykk for hjelpa som me mottar, …

Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – 1999 Les mer »