Livet er ukrenkelig

Livet er ukrenkelig

Av Karl Notøy

Gud er Herre over liv og død. Han har både skapt livet og holder det oppe. Mennesket prøver på alle måter å tilrive seg makten over liv og død. Guds bud brytes for å oppnå en kortvarig gevinst.

Når Gud sier at vi ikke skal drepe, er det for å verne om livet. Menneskets ønske om å nyte livet, kan i ytterste fall føre til at det møter seg selv i døra. Fosterdrap vil på sikt føre til barmhjertighetsdrap. Resultatet ender med at det blir for få igjen til å dekke folketrygden. Slik går det når mennesket med sin tanke på profitt, prøver å manipulere med livet. Det vil få katastrofale følger. Jeg tror det er best at vi lar Gud styre dette. For det er han som har gitt oss livet. Så skal vi gjøre det vi kan for å verne om egne og andres liv. Og et liv er like verdifullt uansett fysiske eller psykiske «skavanker». Å fjerne det svake og uproduktive er å undergrave menneskeverdet.

Mennesket er Guds ypperste skapning. Derfor skal det leve her på jorden fra unnfangelse til den naturlige død inntreffer. Bibelen sier at våre levedager var bestemt allerede før vi ble unnfanget. Hvert liv som fødes inn i denne verden, har en stor egenverdi. Gud har en oppgave som er tiltenkt alle han har skapt. Det er ikke likegyldig hvordan livet leves. Han vil at vi skal gå inn i hans plan med våre liv. Mennesket tenker så kortsiktig. Gud har evighetstanker med oss. Skal livet bli verdt å leve, er det viktig at vi følger Guds bud. Hver den som krenker livet, skal til slutt angre på det. Livet er en gave, men samtidig har det en oppgave med seg, som han vil vi skal gå inn i. La oss verne om livet! Bibelen sier at ett menneskeliv er mer verd enn hele verden.

Det er hån mot Gud – og ringeakt mot menneskeverdet – å sammenligne mennesket med et dyr. Mennesket er ikke bare et høyerestående dyr som en kan forske og eksperimentere med som en vil. Det er skapt vesentlig forskjellig fra et dyr. Mennesket er den eneste skapning som har ånd. Det ble skapt til fellesskap med Gud og er skapt i Guds bilde. I kraft av Guds skaperordning, er mennesket kronen på Guds skaperverk. Derfor er menneskelivet ukrenkelig.

Gud har satt oss til forvaltere av alt det skapte. Vi har ansvar for hverandre og for hele skaperverket. Det vi først og fremst skal ta vare på, er livet. Men hvordan har det gått? Menneskelivet omtales nå bare som en celleklump, som en byrde for samfunnet, noe som vi kan skalte og valte med etter eget forgodtbefinnende. Menneskelivet har ingen verdi lenger. Livet er sårbart. Derfor er det så viktig at vi har ærefrykt for livet – at livet leves etter Guds ord. For det er det som er det beste på lang sikt.