Arvid Joramo

Profeten som skulle komme

Profeten som skulle komme Av Arvid Joramo Dette er siste artikkel i serien «Kristus i Mosebøkene», og vi takker Arvid Joramo for denne innføringen. Red. Vi er nå kommet til femte Mosebok. Hovedinnholdet her er Moses’ avskjedstaler til israelsfolket. Men vi skal se litt på et avsnitt som tydelig peker framover på Kristus. Det er …

Profeten som skulle komme Les mer »

Jesus – Klippen

Jesus – Klippen Av Arvid Joramo I fjerde Mosebok er det noen steder som på en særlig måte peker framover mot Kristus. Det første avsnittet vi skal vise til, er kapittel 20. Vi leser hvordan folket knurret mot Moses og Aron fordi de ikke hadde vann (v 1-6). Folket bebreidet dem at de hadde ført …

Jesus – Klippen Les mer »

Tabernaklet og Paktens Ark

Tabernaklet og Paktens Ark Av Arvid Joramo I 3Mos 16 fortelles det at ypperstepresten gikk inn i Det aller helligste i tabernaklet med soningsblodet for å gjøre soning for sine egne og folkets synder. Men først noen få ord om tabernaklet og paktens ark. Etter Herrens befaling bygde de tabernaklet da Israels-folket lå i leir …

Tabernaklet og Paktens Ark Les mer »

Kristus i Mosebøkene (III)

Kristus i Mosebøkene (III) Av Arvid Joramo Kristus – påskelammet og forløseren I 1Kor 10:1-13 blir Israels vandring i ørkenen på vei fra trelldommen i Egypt til det lovede land Kanaan stilt opp som et forbilde for de kristne. Og deres synder står som et advarende eksempel. I begynnelsen av denne vandringen, står påskefestens innstiftelse …

Kristus i Mosebøkene (III) Les mer »

Kristus i Mosebøkene (II)

Kristus i Mosebøkene (II) Av Arvid Joramo Kristus – kongen og fredsstifteren I 1Mos 49 leser vi om hvordan Jakob forutsier sine 12 sønners framtid. Samtidig er dette Jakobs velsignelse over sine sønner. Det er ros og løfter, men det er også kritikk og anklager. Særlig merker vi oss Jakobs velsignelse av Juda, som klart …

Kristus i Mosebøkene (II) Les mer »

Kristus i Mosebøkene

Kristus i Mosebøkene Av Arvid Joramo I Lukasevangeliets 24. kapittel leser vi om at Jesus etter sin oppstandelse kom nær til og slo følge med to av sine disipler på vei til Emmaus. Og da heter det at «han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som …

Kristus i Mosebøkene Les mer »