Gi akt på din sjel!

Gi akt på din sjel!

Av Christian Schriver

Når man vil vite en tings verdi, spør man ikke uvitende og uerfarne folk. Vil man vite hva sjelen er verd, skal man ikke spørre verden som ikke tror på Gud. Det er mange som lever som om de ikke hadde noen sjel. Legemet sørger de for, men sjelen glemmer de. Derfor kan de jo ikke si oss noe om sjelens verdi. Vår Herre og Frelser sier: «Hva gagner det et menneske, om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» (). Han legger sjelen i den ene vektskålen og hele verden i den andre. Om et menneske kunne vinne hele verden med all dens herlighet og ære, hadde det dog intet vunnet hvis sjelen gikk fortapt. Sjelen berget, alt berget! Sjelen tapt, alt tapt!

Sjelen er skapt i Guds bilde. «Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel» (). Johann Arndt sier: «Gud skapte mennesket rent og ubesmittet med alle legems- og sjelskrefter. Man skulle se Guds bilde i det, ikke som en død speilskygge, men som et sant og levende bilde av den usynlige Gud».

Sjelens verdi ser vi av dens udødelighet. Dersom sjelen døde med legemet, kunne vi leve etter ordet: «La oss ete og drikke, for i morgen dør vi» (; ). Skriften vitner klart om at sjelen lever etter at legemet er dødt. Gud kalles Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, lenge etter deres død. Men Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes Gud ().

Sjelens verdi ser vi videre av alt hva Gud har gjort til dens frelse. Han sendte sin Sønn fra himmel til jord. Jesu hellige liv, hans lidelse og død viser best hva sjelen er verd. Når den er kjøpt med Guds Sønns dyre blod, kan vi så akte den ringe?

Sjelens verdi ser vi også av alt hva Gud fremdeles gjør til dens frelse, ikke bare hva Guds Sønn har gjort for den, men også hva Den Hellige Ånd gjør for den. Gud gi deg å føre en forsiktig vandel og skikke deg som det sømmer seg for et Guds barn og en herliggjort sjel!

Fra boken «Sjeleskatt», Lunde forlag, 1988