Korsets nytte

Korsets nytteAv Christian Scriver Da vår Herre og frelser hadde forutsagt sine disipler sin lidelse og sin død, vendte han seg til folket og sa: «Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» (Luk 9:23) Jesus skjelner her mellom de troendes trengsler …

Korsets nytte Les mer »