Ferden går til himmelriket!

Ferden går til himmelriket!

Melodi: Sions vekter hever røsten

 

Ferden går til himmelriket!
På jorden finnes ei dets like!
Hos Faderen vi hjemme er!
Å, vi syndere må bede.
Den dagen må vi finnes rede.
Så vi kan skue Jesus der!
Og for Guds trone stå,
med hvite kjortler på, uten lyte!
I Lammets drakt, har Jesus sagt,
skal satan miste all sin makt!

 

Lammets sang, snart der skal lyde!
I evighet i ham seg fryde!
En glede og en takkesang.
O, Guds Sønn som for oss døde!
Tok på seg all vår synd og brøde.
Til Golgata den tunge gang.
I jubel bryte ut:
Vår Herre og vår Gud, takk for nåden!
For dette blod, en salig flod,
som skaper sjelen ren og god!

K.G. – 30.06.2010