Her på jorden går jeg arme

Mel: «På ditt kors mitt håp jeg grunner»,

eller: «Hvordan takker vi vår Herre»

 

Her på jorden går jeg arme,

full av verk og syndesår.

Hvordan møter jeg Guds harme,

når jeg for hans domstol står?

Svart og uren, det er visst,

satan bruker all sin list.

Ynkelig i all min smerte,

beder jeg: Gud rens mitt hjerte!

Se der går én som skal slaktes,

det er Jesus Krist, Guds Sønn.

Spottes, plages og foraktes,

under åket av vår lønn.

Jages for Guds åsyn bort,

med all synd som jeg har gjort.

Ut i ørknen han oppretter,

Adams fall og synden sletter.

Hvordan blir det da i dommen,

for Guds trone jeg skal stå?

Dit er hele verden kommen,

håper himlen de skal nå.

Kun i Kristus kan jeg trygt,

stå i glede uten frykt.

Vente på den dom som lyder:

Du er fri fra dine synder!

K.G. – 31.10.10