I røverens sted

Mel.: Dyp av nåde

Hvem er du som straffes slik?
Du er ei oss andre lik.
Undergjerninger du gjør.
Hvorfor er du her og dør?

Tornekrone har du på.
Bitter kalk du drikke må.
Jeg som røver henger her
– du som ren og syndfri, der.

Mer du ligner på et lam
som tar på seg synd og skam
– offer for en hellig Gud,
vitner med et blodig skrud.

Hån og spott, og i forakt.
Nå jeg ser din frelses prakt!
At en synder blindes slik!
Tenk på meg i himmelrik!

Kom med meg til paradis!
Syng med englers sang min pris.
Slik lød Jesu ord for meg
– kallet til den smale vei.

Se i nåde til meg Gud!
Frels meg ifra synden ut!
La meg skje som han har sagt,
for han sa: Det er fullbrakt!

KG