Du vet jeg har deg kjær!

Mel.: Eg er ein gjest i verda

Min Herre og min Mester,
jeg titt mismodig er,
et syndens garn seg fester
og gir meg slikt besvær.
Du ser meg i min nød,
at synden er meg søt.
Men du er kilden ene,
som gir meg livets brød.

Du er mitt lys på ferden,
men ofte har jeg falt.
Jeg er et barn i verden,
en ynkelig og halt.
Og når jeg ser ditt blikk,
jeg kjenner godt det stikk,
som treffer i mitt indre
og dømmer alt mitt svik.

Jeg ofte deg fornekter,
i gjerninger og ord.
Selv om du er min vekter
– på nåde rik og stor.
Jeg følger langt der bak,
så ofte alt for svak.
Men når jeg til deg vender,
da ordnet er min sak!

Om så du skulle spørre:
Min venn har du meg kjær?
Jeg ene kunne svare:
Du vet hvordan jeg er!
En svikefull og arm,
med nød i innerst barm.
Men led du meg, o Jesus,
bort fra all verdens larm.

I kjærlighet du frelste
en synder slik som jeg!
I kjærlighet du viste,
du gjorde alt for meg.
Og for den hele jord,
det står jo i ditt ord.
At gjelden min er slettet,
o Gud, hvor du er stor!

Du kjenner helt mitt hjerte,
du vet jeg har deg kjær!
Du bærer all min smerte,
og alt hva i meg er.
Du leder meg til deg,
på frelsens trygge vei.
Jeg kan deg aldri miste,
slik du har elsket meg!

KG – 07.08.12