Kom hit til meg!

Kom hit til meg med alt ditt strev,
med byrden som du bærer.
Da skal du få mitt gavebrev
og alt din sjel begjærer.
Ditt åk jeg tar i mitt forvar,
og snart du nåden lærer.

En blind du er, som ei kan se
at jeg har gjort alt ferdig!
Og du skal selv få være med
når du i meg er verdig.
Kledd i min drakt, i frelsens prakt,
i meg, du er rettferdig!

 

En hjelpeløs du er, og lam
i begge dine føtter.
Kom hit til meg med all din skam,
på veien jeg deg støtter.
Hver den som tror på mine ord,
han skyter dype røtter.

Ditt liv er fullt av uvisshet,
spedalskhet er din ære.
Du visner bort i urenhet,
om ikke jeg får bære
din nød og skam i dommen fram,
til pris og Lammets ære.

 

Du hører ei når du er døv.
Hva fyller så ditt hjerte?
Det verden er, som gjør deg sløv,
du volder Sønnen smerte.
Om ikke snart du hører klart,
vil synden mer deg sverte.

 

Se, døden er den siste slutt
på livet ditt her nede.
Har du med synd og satan brutt?
En dommens Gud vil se det.
Ditt hjerte giv, fra død til liv,
i Jesus er all glede.

 

De blinde ser og lamme går
og døve får nå høre.
De døde opp fra graven står,
spedalskhet er ei mere.
Hver synder som seg vender om
vil Gud til himlen føre!

Melodi: Å, underfulle salighet!

KG – 24.07.2011
etter Mat 11:5-6; 28-29