Mange farer rundt meg truer

Mange farer rundt meg truer,
gir meg slag og mange sår.
Når jeg i mitt hjerte skuer,
er jeg et villfarent får.
Slangen dårer med så meget,
vil i hjertet komme inn.
Jeg av Adams fall er preget,
sløvnet hen i sjel og sinn.


Løven brøler i mitt hjerte,
kledd som fåret i sin ham.
Viser bort all nød og smerte,
roser meg i all min skam.
Kan jeg da en kristen være,
jeg som lenket er i synd?
Kan jeg selv min byrde bære,
jeg som sitter fast i dynd?


Herren er den gode hyrde,
vokter på sitt kjære får.
Løven makter han å myrde,
slangen under fot han trår.
Gud skje takk for denne seier!
Riket ditt er også mitt!
Når jeg bare Kristus eier.
Nåden din er da blitt min!

Er det sant at du har vunnet?
Kan jeg da få komme hjem?
Ja, mitt blod for deg har runnet,
for at du skal komme frem!
Sort du er, men dog så yndig –
blodet renser dine sår.
Du ei mer kan kalles syndig!
Barnekår hos Gud du får.

 

Melodi:Jesus kommer til ditt hjerte
KG, 04.11.2011