En hjelp for din daglige bønnestund

Gjennom en lenger periode har jeg tenkt på hvor ofte det kan være vanskelig å finne ord til bønnene mine. Det står jo også i Romerbrevet kapittel 8, vers 26b:

«For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.»

Det er en stor trøst at andre før meg/oss har opplevd det vanskelig å finne ord som kan brukes i en bønnestund. For vi vil jo nok også gjerne be i overensstemmelse med Guds vilje, jmf Johannes’ første brev, kapittel 5 vers 13-15:

«Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.»

Det er også tankevekkende hva Jesus sa til den blinde tiggeren Bartimeus, da han ropte til Jesus og ba om hjelp:

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

Og da ga Jesus den blinde mann syndenes forlatelse, og han fikk også sitt syn igjen! (Markus 10:51-52)

Jeg vil gjerne sitere noen bibelske bønner som jeg er overbevist om er etter Guds vilje. De står jo i Den hellige skrift, så dem kan vi med tillit og trygghet bruke – også som våres personlige bønner til Gud. Og så er det mitt ønske, at den enkelte leser kan gjøre seg bruk av de følgende vers nedenfor.

Noen bibelske bønner – med mine personlige tilføyelser:

  1. Lukas 18:13: Gud, vær meg synder nådig! – Gud, jeg har ikke fortjent å få min synd tilgitt, men jeg ber deg om det, fordi Jesus bar mine synder opp på korsets tre.
  2. 1 Kongebok 3:9: Så gi da din tjener et lydhørt hjerte. – Jeg kan ikke uten videre høre hva du, Gud, vil si til meg. Hjelp meg derfor med å lytte til hva du sier gjennom Bibelens ord.
  3. Salme 51:14:  Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd!  – Jesus, gjør det slik at gleden over å tilhøre deg, klart må overskygge alle andre gleder. Og gjør det slik at jeg gjerne vil gjøre din vilje, slik den er utrykt i Bibelen.
  4. Salme 86:11: Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frygte ditt navn. – Gjør det slik, Jesus, at jeg gjerne vil gjøre det som er ekte og sant, og gjør det også slik at jeg ikke frykter for hva mennesker kan gjøre meg. For det er alene du som har makten til å dømme meg.
  5. Salme 19:15: La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser!   – Jesus, vil du hjelpe meg til å bruke min munn og mine tanker rett, slik at du kan velsigne alt det jeg tenker og gjør.
  6. Salme 141:3: Herre, sett vakt for min munn! Vokt mine leppers dør! – Jesus, jeg sier så ofte noe som jeg ikke skulle ha sagt. Vil du hjelpe meg med å tale de ord som du kan velsigne, og som kan være til gagn og glede for andre.
  7. Salme 90:12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. – Jesus, jeg vet at jeg ikke skal være her på jorden for alltid. En dag er mitt liv slutt, og vil du hjelpe meg til å leve med regnskapsdagen for øye, så den dagen ikke kommer til å overraske meg på en ubehagelig måte.

Skrevet av Immanuel Fuglsang