Lars Fossdal

Kvinnens ætt

Etter at syndefallet var et faktum, kom Gud med et løfte til Adam og Eva, om at kvinnens ætt skal knuse slangens hode, men slangen skal knuse dens hel (1Mos 3:15). I dette løftet tales det om at en kvinne skal bli med barn som ikke er unnfanget ved en mann. Denne nye slekten skal …

Kvinnens ætt Les mer »

Syndefallet

I første Mosebok (3:1-13) leser vi om syndefallet. Slangen fristet Eva til å ta av treet Gud hadde forbudt dem å spise av. Hun tok av frukten og spiste. Også Adam spiste det Eva gav ham. Da fikk de se at de var nakne og bandt fikenblad om seg for å skjule sin nakenhet. Så …

Syndefallet Les mer »

Adam og Eva

I 1Mos 2:21-25 leser vi at Gud så at det ikke var godt for Adam å være alene. Han ville derfor skape en som var hans like og som kunne være hans medhjelp. Gud lot en dyp søvn falle på Adam, og mens han sov tok han ut et ribben og bygde en kvinne (Eva) …

Adam og Eva Les mer »

Adam

Vi leser i første Mosebok, i det andre kapitlet, at Gud dannet Adam av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese, og han ble til en levende sjel (v. 7). Så ble han satt til å dyrke og vokte Edens hage (v. 8-15). Adam fikk mye å si for slekten. På prøvelsens og …

Adam Les mer »

I begynnelsen

I første Mosebok (1:1) leser vi: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Ordet «genesis» er i vår bibel oversatt med «begynnelsen» – et tidsbegrep. Men det kan også oversettes: først, fremst, opphav, førstefødte og hode. I Johannes åpenbaring (22:13) sier Jesus: «Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden, den første og den siste». …

I begynnelsen Les mer »

Løsepengen

I Det gamle testamente har Gud gitt oss mange forbilder på Jesus, som for eksempel offerlammet, kobberormen, ypperstepresten, templet og profetene. Disse forbildene gjør det lettere for de troende å se hva Jesus er for oss. I 3.Mos 25 møter vi ham som løsepengen. Når en jøde var kommet i stor gjeld og ikke kunne …

Løsepengen Les mer »

Enken i Nain

«Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da …

Enken i Nain Les mer »