Øivind Andersen

Lovens tjeneste

«Jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet, som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det.» Rom 7:9-11 Ved loven kommer erkjennelsen av hva …

Lovens tjeneste Les mer »

Lovgjerninger

«Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd» Rom 3:20 Tre kjensgjerninger legger dette ordet frem for oss: Den første er at alle mennesker kan gjøre lovgjerninger. Det kan de ut fra sine naturlige forutsetninger; for her er bare tale om det naturlige menneske. Den andre er …

Lovgjerninger Les mer »

Det rette kristensinn

«Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.» (Mat 5:48) Ordet om den kristnes sinnelag møter en dobbelt fare. Det ene er ikke å ta ordet alvorlig. Visstnok står det slik om den kristnes rette sinn som dette ordet sier; men det er jo umulig å være slik, tenker man. Det kan da ikke …

Det rette kristensinn Les mer »

Hva loven krever

I dette ordet sammenfattes alle Guds bud. Alt som er å si om gode gjerninger og om det som Gud krever av oss mennesker, er uttrykt i én sum: For det første å elske Gud av hele hjertet. For det andre å elske sin neste som seg selv. Disse to budene krever syndfrihet og fullkommenhet. …

Hva loven krever Les mer »

Hvor er du?

«Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.» Rom 3:19 «Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du? (—) Da sa Gud Herren til kvinnen: Hva er det …

Hvor er du? Les mer »

Hva er loven?

For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort (…) på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.» Rom 2:13+16 Hva er loven? Mange som bekjenner seg som kristne i dag, har aldri ofret en tanke …

Hva er loven? Les mer »