Hvem Jesus er

Det er mange og viktige spørsmål i livet som et menneske kunne ønske å få svar på.

Men om en ikke finner noe svar, tar en ikke skade av det allikevel.

En kan leve sant og rett både overfor Gud og mennesker uten å ha funnet svaret. Om man for eksempel ikke vet hva elektrisitet er, kan man bruke den allikevel. Og slik er det med mange – endog grunnleggende – spørsmål i menneskelivet.

Kjenner du Jesus?
Men med det spørsmålet som vi står overfor her: Hvem er Jesus? – er det helt annerledes!

Vårt forhold til Gud og vår evige skjebne i evigheten er avhengig av at vi kan gi et rett svar på det. Og vel å merke, ikke bare gi det rent teoretisk, men ut fra vårt hjertes indre overbevisning!

Hvem er Jesus?
Dette spørsmålet er annerledes enn alle andre spørsmål. Det kommer en dag da alle mennesker – de som er i himmelen, de som er på jorden og de som er under jorden – skal bøye seg for Jesus og bekjenne at Jesus Kristus er Herren, til Gud Faders ære (Fil 2).

Har du tenkt på dette?
Denne dagen kommer like sikkert som vi er mennesker. Enten vi er frelste mennesker eller fortapte, enten vi lever ved Jesu gjenkomst eller vi er døde, uansett hvem vi er eller hva vi har vært – alle som én kommer vi til å bøye kne for Jesus og anerkjenne ham som den han i virkeligheten er.

Hvordan tror du den dagen kommer til å bli for dem som ikke kjenner Jesus? Den dagen blir det godt å være en av dem som har trodd på Jesus og kjent ham som sin Frelser!

På den dagen kommer det i sannhet til å vise seg hvor nødvendig det er å kunne svare på spørsmålet: Hvem er Jesus!

Å bli overbevist om hvem Jesus er, er selve hovedspørsmålet – selve livsspørsmålet – for et menneske her i verden.

Fra «Livets brød»,
Gry Forlag, Oslo 1972