Øivind Andersen

Livets brød

Jesus er livets brød. Men dette brød må etes. Det må tilegnes av deg og meg. Og det skjer ved tro. Jesus bruker ordene «ete» og «drikke» som billedlige uttrykk for det å tro. Tror du på Jesus? Vil du tro på ham? Her svarer noen: Jeg kan ikke tro. Jeg har prøvd, men det …

Livets brød Les mer »

Nasjonal frihet

«Land! Land! Land! Hør Herrens ord!» Jer 22:29 Det er Gud som har gitt menneskene faste bosteder og satt grenseskjell mellom dem. Det hører med til det som vi kaller den alminnelige åpenbaring, og Gud har ordnet det slik for at menneskene skulle søke ham (Apg 17:26-27). Det er gudgitt at hver nasjon har sitt …

Nasjonal frihet Les mer »

En stor glede

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i …

En stor glede Les mer »

Hjemmet og samfunnet

Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og hans disipler trodde på ham.» (Joh 2:11) Det var i et bryllup Jesus gjorde sitt første tegn. Der gjorde han vann til vin. Det er ingen tilfeldighet at Jesus nettopp skulle åpenbare sin herlighet i et nystiftet hjem. Det var …

Hjemmet og samfunnet Les mer »

Guds ord i hjemmet

Intervju med Øivind Andersen Øivind Andersen fremhever betydningen av husandakten og det å bruke Guds ord i hjemmet. «Her bør dere finne frem til en tid på dagen da de fleste kan være samlet. Og husk at «Sangboken» hører med til husandakten, slå opp i den og syng. Ikke et enkelt vers, men en hel …

Guds ord i hjemmet Les mer »

Ekteskap og hjem

Bibelen skjelner mellom det å ta seg en hustru og det å få en hustru. I alle de 50 år jeg har undervist på Fjellhaug, har jeg lagt stor vekt på å gjøre dette klart for de unge. Det gjelder å få seg en ektefelle. Dette er grunnsetninger i Øivind Andersens undervisning om giftermål og …

Ekteskap og hjem Les mer »

Fra Arbeidsmarken

Intervju med Øivind AndersenHer kommer tredje og siste del om vekkelse, der Øivind Andersen (lærer ved Fjellhaug Bibel- og Misjonsskole, Oslo, 1930-80) forteller at Ordet må lyde til dom før det kan føre til frelse. Andersen mener at dette er blitt en upopulær oppgave i dag, og slike forkynnere blir ofte stemplet som «loviske». Dersom …

Fra Arbeidsmarken Les mer »

Gjenfødelsens under

«Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.»1Joh 5:1Dette ordet svarer så tydelig som noe ord kan gjøre på hva det vil si å være et gjenfødt menneske. Gjenfødelse skjer når hjertet får tillit til Jesus. Den skaper et helt nytt sinn i oss, og den virker Åndens frukt i oss …

Gjenfødelsens under Les mer »