Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Referat fra ungdomsleiren på Trettenes juni 2016

 

I år var vi igjen samlet på ungdomsleir på Trettenes. Talerne dette året var Jan Eirik Berre og Rami Säppäla. Lederne for leiren var Reidar Heian, Asbjørn Fossli og Fredrik Thorbjørnsen.


Fra barnetro til voksentro
Den første kvelden hadde Jan Eirik en tale over emnet «Fra barn til voksen», hvor han beskrev overgangen fra barnetro til voksentro og hvordan det er å være en kristen ungdom i dagens samfunn. Han tok utgangspunkt i 2. Tim. 2:19-22.Vi ble stilt overfor flere alvorlige spørsmål som fikk oss til å tenke over hvordan vi lever våre liv. Hvor har du din skatt? «Der din skatt er vil også ditt hjerte være». Vi må ikke la oss smitte av verdens tankegang. Det er så mye som lokker og som ser så flott og fint ut, men vi må ikke la verden dra oss bort fra Jesus. Vi er ikke satt i verden for å leve som den og for den, men vi er satt her for å være lys og salt. Etter møtet spurte Fredrik Thorbjørnsen oss et tankevekkende spørsmål: Hva er målet med livet ditt? Lever du for deg selv, eller lever du for Jesus?


Hvem vil du følge: Gud eller verden?
Dagen etterpå hadde Rami formiddagsmøtet. Han talte over det samme temaet, som så ble den gjennomgående røde tråden for resten av leiren. Rami tok utgangspunkt i 1. Kong. 18:21. Vi ble nok en gang stilt ovenfor valget – hvem vil du følge, Gud eller verden? Det vil koste å bekjenne Jesu navn, men hvis du ikke velger Jesus aktivt, da vil du passivt velge verden. Du må velge å følge Jesus selv om valget ikke er det som frelser. Valget vi forberede deg på å følge Jesus, hva det enn måtte koste. Hvis du har fått se hva løftene kan gi, at de er sanne og er til å stole på, da vil du lettere kunne forsake denne verden. Tenk gjennom handlingene dine. Hva bruker du tid på? Hva tenker du på? Hva er du opptatt med - er det livet her i verden eller målet som venter?


Det nye livet
Om kvelden talte Jan Eirik over emnet «det nye livet». Modningen av din barnetro til voksentro er at du mister selvlivet. Det som er felles for alle, en eller annen gang i løpet av denne tiden, er at Den Hellige Ånd overbeviser oss om synd. Det nye livet merkes ved at det er en vesensforskjell mellom verdslige og kristne i både levesett og tankeliv. De som har del i det nye livet har fred med Gud, om ikke følbart, så er Gud vår fred. Søk ikke etter Guds fred i ditt eget hjerte, men stol på fredens grunn Jesus (Rom. 5:1). Det nye livet er fremmed for oss, det kommer ikke fra våre følelser, men ligger utenfor oss.


Den sanne lykke
Søndag formiddag talte Rami igjen. Han talte over den sanne lykke. Den er ikke å finne i verden. I verden jager alle etter lykken, men de finner den aldri. Dette er fordi det er et jag etter vind, du kan aldri få tak på den. Den sanne lykken kan du kun finne hos Jesus, men de fleste mennesker leter ikke etter den der, derfor finner de den heller ikke. Vi må ikke være redde for å prioritere annerledes enn denne verden. Kun da kan vi holde oss på den rette veien. Til slutt sendte Rami med oss noen vers vi kunne ta med oss videre i livet: 1.Pet. 4:14-16; 2.Kor. 4:16-18; 2.Tim. 2:1, 3, 12-13. Hent nåde hos Kristus og bli sterk i ham – da vil du nå frem.


Ellers i løpet av leiren var det gruppemøte på lørdag ettermiddag og vitnemøte samme kveld. Resten av tiden ble brukt til sosial aktivitet og gode samtaler. Volleyballnettet ble flittig brukt som vanlig, og det ble også en spennende kanostafett.
Takken går til Gud for enda en god leir hvor vi fikk dele Guds ord sammen og hvor han var midt iblant oss. Det er en stor velsignelse å kunne samles om det ene nødvendige på en slik måte år etter år.


Kristine Bergene Holm og Elise Fjell