Festet innlegg

Arrangementer med inntil 100 personer tillatt fra 16. april

Fra og med fredag 16. april er det tillatt for inntil 100 personer å samles på offentlige arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Regjeringens råd (ikke regel) er imidlertid fortsatt at «arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.»

Opptak fra nyttårssamlingen 2020/2021

I tabellen i denne artikkelen finner du opptakene til møtene fra nyttårssamlingen på Fossnes 2020/2021. Talere som er med er Finn-Widar Knutzen, Per Bergene Holm og Lars Fredrik Ellingsen.

Opptak av møtet julaften og 1. juledag

Opptak av møtet 24. desember med Rami Seppälä finner du her. Opptak av møtet 25. desember med Martin Fjære finner du her. Temaet er «Jesus – vår nye begynnelse» og teksten er hentet fra Joh 1,1 -5.

AVLYST: Bibelkurs på Fossnes

Bibelkurset på Fossnes som skulle avholdes 10. – 15. november blir avlyst. Nye retningslinjer ifht smittevern anbefaler blant annet mindre innenlandsreiser, begrensing av sosial kontakt mellom mennesker utenfor din husstand, og med store smittetall hver dag nasjonalt, ser vi det som nødvendig å avlyse bibelkurset.