Festet innlegg

Videoer fra kortkurs

Alle talene fra bibelkurset som var 12. – 17. november ligger nå ute på hjemmesidens mediabibliotek.

Nyttårsleir 29. desember – 1. januar 2020

Hjertelig velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes. Talere under leiren blir Øyvind Samnøy, Sigbjørn Agnalt og Lars Fredrik Ellingsen. I tillegg blir det panel/samtalemøter 30. og 31. desember som berører temaene «Bær hverandres byrder» og «Givertjenesten».