Festet innlegg

Yngresleir 2019

Barnedag på Kongshaugen

Velkommen til barnedag på Kongshaugen lørdag 6. november 2021 fra kl. 10.00 – 15.00. Tema for barnedagen er: Den gode hyrde

Bibelkurs på Fossnes 2021

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 16. – 21. november 2021! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Arrangementer med inntil 100 personer tillatt fra 16. april

Fra og med fredag 16. april er det tillatt for inntil 100 personer å samles på offentlige arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Regjeringens råd (ikke regel) er imidlertid fortsatt at «arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.»

Opptak fra nyttårssamlingen 2020/2021

I tabellen i denne artikkelen finner du opptakene til møtene fra nyttårssamlingen på Fossnes 2020/2021. Talere som er med er Finn-Widar Knutzen, Per Bergene Holm og Lars Fredrik Ellingsen.

Opptak av møtet julaften og 1. juledag

Opptak av møtet 24. desember med Rami Seppälä finner du her. Opptak av møtet 25. desember med Martin Fjære finner du her. Temaet er «Jesus – vår nye begynnelse» og teksten er hentet fra Joh 1,1 -5.