Lyset skinner i mørket

Det er veldige ord som er brukt i Bibelen for å skildre det som skal skje: «Likesom lynet når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal Menneskesønnen være på sin dag»
(Luk 17:24).

Han skal åpenbares på en slik måte at hvert menneske skal vite det – de levende og de døde. Og da sier Guds ord at hvert kne skal bøye seg for Jesus (Fil 2:10).

Dette er en viktig sak. Her blir vi minnet om noe som vi aldri må glemme. Ingen må bli så opptatt av
å tenke på de veldige ting som skal komme, at han gir seg til å spekulere over dem – og glemmer at ingen kommer inn i Guds rike uten at han blir født på nytt.

En kommer ikke inn i Guds rike uten omvendelse og tro. Du kommer ikke hjem til Gud uten at du har fått et nytt hjerte.

Guds rike kommer ikke i en ytre triumf. Det virkeliggjøres ikke i en fremgang som uten videre lar seg
demonstrere. Vi ville gjerne tenke oss det slik: Fremad og oppad! Bedre og bedre dag for dag!

Men nei, slik går det ikke.Vi ser ikke Guds herlighet likesom forfra, sier Martin Luther, i triumf, seier,
framgang – så alle må forstå at her er den evige Guds rike. Å nei, vi får nøye oss med å se Guds herlighet «bakfra», gjennom kors, trengsel, motgang, nød og forfølgelse.