Carl Fredrik Wisløff

Vekkelse

VekkelseAv Carl Fr. Wisløff Vi ber om vekkelse, og vi gleder oss når vi hører om vekkelse, men la oss være våkne, for «vekkelse» kan være så mangt. Noen ganger fører vekkelsen til sunt og åndelig liv. Men det har også hendt at «vekkelsen» var et religiøst blaff – det ble lite eller intet igjen …

Vekkelse Les mer »

Carl Fr. Wisløff om lov og evangelium i forkynnelsen:

Carl Fr. Wisløff om lov og evangelium i forkynnelsen: …. All forvirring, all åndelig nød, all slapphet og død i våre forsamlinger kommer av at man blander sammen lov og evangelium. Like sikkert som all velsignelse, all kraft, fred og nåde kommer av at evangeliet virkelig lyder som evangelium og loven som Guds sanne lov. …

Carl Fr. Wisløff om lov og evangelium i forkynnelsen: Les mer »