Guds redningsaksjon

Hva betyr kristen misjon? Det betyr en Guds redningsaksjon. Hva er det menneskene skal reddes fra? Hva er vår største nød?

Det er kanskje paradoksalt å si det slik, men vår egentlige nød – det er Gud. Det er Gud, han som er vår skaper og vår herre, som har krav på oss og som skal dømme oss. Der er vår egentlige nød. Det er Guds rettferdige vrede over menneskenes synder som er vår dypeste nød.

Verden ligger under Guds vrede. Denne vår nød har Gud tatt seg av – og det har han gjort på den måten at han sendte sin egen Sønn, som var ett med Faderen fra evighet, og lot ham gå inn under vreden og bære straffen i vårt sted.

Dette er Guds redningsaksjon, dette er det vi skal bære bud om. Det er for lengst slutt på den tilstand
at «kristenheten» og «hedningeverden » lå adskilt fra hverandre som to geografiske områder. Situasjonen i dag er en helt annen: Vi står i en kamp på alle fronter, «hjemme» og «ute» – kampen er total.

Evangeliet må forkynnes i Norge, i Europa, overalt i den gamle «kristenhet » – og over alt i verden.

Carl Fredrik Wisløff,
Misjonskonferanse for ungdom, 1972