Carl Fredrik Wisløff

«Og det skjedde»

Tre ganger står det i juleevangeliet: «Og det skjedde». Hver gang er det tale om noe som virkelig gikk for seg i menneskers liv. Det skjedde noe i keiserens palassDet er det første som blir fortalt. Det skulle tas opp et alminnelig manntall. Keiseren ga ordre om det i sin maktfullkommenhet. Men uten å vite …

«Og det skjedde» Les mer »

Glupende ulver

«Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.» Apg 20:29-30 Paulus regnet med at tiden for hans bortgang nærmet seg. Hans arbeidsdag var nå på det nærmeste …

Glupende ulver Les mer »

Følg meg!

«Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Og han sa til ham: Følg meg! Og han stod opp og fulgte ham.» Mat 9:9 Den gamle hollandske maler Ter­brugghen har gitt verden et herlig bilde av Matteus da han ble kallet av Jesus. Vi ser ham sitte …

Følg meg! Les mer »

Julens tegn

Barnet i krybben er julens tegn, på samme måte som korset og den åpne graven er påskens tegn, og ildtungene pinsens. Slik blir det jo sagt i juleevangeliet: Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn, svøpt, liggende i en krybbe. På én måte er julens tegn tilsynelatende det letteste å …

Julens tegn Les mer »

Formaningene

Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.Rom 12:1 Er det nødvendig å formane kristne mennesker? Er ikke en kristen fri fra lovens tvang? Er vi ikke som kristne Guds frie barn, som ikke skal dømmes …

Formaningene Les mer »

Råd for hjemmet

«Hustavlen» I Det nye testamente finner vi mange praktiske råd og formaninger om forholdene i et hjem. Fra gammelt har en kalt disse formaningene «Hustavlen», og under det navnet er de tatt med i Martin Luthers lille katekisme. Nå vil vi se på det hustavlen sier om foreldre og barn.Guds ord sier: Og dere fedre! …

Råd for hjemmet Les mer »

Hjemmet

Livet med Gud skal leves i den daglige virkelighet der vi bor. Det må da være naturlig å tale om hjemmet først av alt. Hvert menneske er barn av én kvinne og én mann, og barnet vokser normalt opp i et hjem som er bygget av disse to. – Sant nok, det finnes sørgelig mange …

Hjemmet Les mer »

Bibelsk forkynnelse

Den kristne forkynnelse er et budskap. Den er ikke alminnelige betraktninger, tanker om Gud og vårt forhold til ham. Den er et budskap – fra Herren selv. Forkynneren er en budbærer. Budskapet er fra Gud selv. Det er han som har gitt forkynneren både oppdraget og innholdet av det som skal bæres fram. Her taler …

Bibelsk forkynnelse Les mer »

Rikere liv i Gud

Friedrich Wilhelm Krummacher skrev en gang til sine kristne venner et brev som nok kan ha en sørgelig aktualitet også for mange av oss: «Jeg kjenner mange blant dere som har grepet de viktigste stykker av vår evangeliske lære og med letthet anfører de beste bibelsteder og har et forråd av oppmuntrende trøsteord, av vakre …

Rikere liv i Gud Les mer »