Tormod Vågen

Øv deg i gudsfrykt

«…Øv deg heller i gudsfrykt» – 1. Tim 4,7 Vi husker alle de kludrete bokstaver vi forsøkte å tegne i den førte skriveboken. Så øvde vi oss dag ette dag, år etter år. Da skolegangen var endt, var ikke bokstavene til å kjenne igjen. Øvelsen viste tydelig resultat. Slik kunne vi nevne øvelsens betydning på …

Øv deg i gudsfrykt Les mer »

Kirkefedrenes syn på dåpen

Da den oppstandne Frelser før sin himmelfart gav sine disipler ordre om å erobre verden for ham, fikk de to midler til bruk i denne gjerning. De skulle lære og døpe. Forkynnelsen av evangeliet og dåpen har derfor grunnleggende betydning i all misjonsvirksomhet og menighetsdannelse.

Kven sigrar i ditt liv?

«Då samrådde eg meg ikkje medkjøt og blod.»Gal 1:16 Når Gud talar, seier mennesket sjeldan tvert nei. Om det gjorde open motstand, ville samvitet verta uroleg. Difor går den gamle natur ein annan veg for å sleppa gjera Guds vilje. Han går inn på satans diskusjon og bortforklåring. Hadde Paulus gjort dette, ville han ha …

Kven sigrar i ditt liv? Les mer »

Vanskar og prøvingar

«Og me veit at alle ting tenar tilgagn for dei som elskar Gud.»Rom 8:28Ein kristen vert ikkje teken fri fråmotgang og vanskar, sjukdom og fattigdom.Som Jesus Kristus sjølv vartprøvd i alt, ser det ut til at kvar kristenmå få sin lut av det tunge i livet. I detytre kan det sjå ut til at sume …

Vanskar og prøvingar Les mer »

Lemer på Kristi lekam

Lemer på Kristi lekam Av Tormod Vågen «De er Kristi lekam, og kvar for seg ein av lemene hans.» 1Kor 12:27 Det er ein stor løyndom apostelen her har fått openberra. Kvar kristen høyrer med til Kristi lekam. Herren er sjølv hovudet. Difor er han livet vårt. Som ein symjar har hovudet over vatnet og …

Lemer på Kristi lekam Les mer »

Og me veit at alle ting tenar til gagn for dei som elskar Gud.

«Og me veit at alle ting tenar til gagn for dei som elskar Gud.» (Rom 8:18-39)Av Tormod Vågen (1903-1970) Ein kristen vert ikkje teken fri frå motgang og vanskar, sjukdom og fattigdom. Som Jesus Kristus sjølv vart prøvd i alt, ser det ut til at kvar kristen må få sin lut av det tunge i …

Og me veit at alle ting tenar til gagn for dei som elskar Gud. Les mer »