Hans Erik Nissen

Simon fra Kyréne

«Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyréne som hette Simon. Ham tvang de til å bære hans kors.»Mat 27:32Hvem var han, Simon fra Kyréne?Vi vet at han var med i flokken som fulgte Jesus på smertens vei til Golgata. Vi vet også at han ikke frivillig overtok korset da Jesus …

Simon fra Kyréne Les mer »

Teoretisk kristendom

Teoretisk kristendomAv Hans Erik Nissen Hvorfor blir kristendommen så teoretisk? Det er utrolig hvor mye hos nåtidens kristne som minner om fariseismen på Jesu tid. Fariseerne satte alt inn på å verne Guds eget folk mot det moralske frafall, som truet folket innenfra. Den gangen var man også fullstendig klar over at det ikke var …

Teoretisk kristendom Les mer »

Frykt ikke!

Frykt ikke! Av Hans Erik Nissen «Frykt ikke for det du skal lide!» Åp 2:10 Dette er Guds ord. Den Hellige Skrift er realistisk, rystende realistisk, for den sier alltid sannheten. Du kommer ikke gjennom livet uten lidelse. Det henger sammen med at du er en kristen. Ved siden av alminnelige menneskelige lidelser, som de …

Frykt ikke! Les mer »