Hans Erik Nissen

Simon fra Kyréne

«Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyréne som hette Simon. Ham tvang de til å bære hans kors.»Mat 27:32Hvem var han, Simon fra Kyréne?Vi vet at han var med i flokken som fulgte Jesus på smertens vei til Golgata. Vi vet også at han ikke frivillig overtok korset da Jesus …

Simon fra Kyréne Les mer »

Teoretisk kristendom

Teoretisk kristendomAv Hans Erik Nissen Hvorfor blir kristendommen så teoretisk? Det er utrolig hvor mye hos nåtidens kristne som minner om fariseismen på Jesu tid. Fariseerne satte alt inn på å verne Guds eget folk mot det moralske frafall, som truet folket innenfra. Den gangen var man også fullstendig klar over at det ikke var …

Teoretisk kristendom Les mer »

Frykt ikke!

Frykt ikke! Av Hans Erik Nissen «Frykt ikke for det du skal lide!» Åp 2:10 Dette er Guds ord. Den Hellige Skrift er realistisk, rystende realistisk, for den sier alltid sannheten. Du kommer ikke gjennom livet uten lidelse. Det henger sammen med at du er en kristen. Ved siden av alminnelige menneskelige lidelser, som de …

Frykt ikke! Les mer »

Hva er sunn åndelighet?

Hva er sunn åndelighet? Av Hans Erik Nissen Herlighetsforkynnelsen er som et virus som ikke kjenner noen riksgrenser. Som en influensaepidemi har denne smitten spredt seg i den evangeliske kristenheten. Noen kirker, organisasjoner og bevegelser er hardere angrepet enn andre, men symptomene finnes over alt. Sykdommen setter sine spor i form av en åndelighet som …

Hva er sunn åndelighet? Les mer »

Pilatus og Jesus

Pilatus og Jesus Av Hans Erik Nissen «Og de bandt ham, og førte ham bort og overgav ham til landshøvdingen Pilatus.» Mat 27:2 Pilatus! Hvor nær du er! Det er bare et skritt mellom deg og livet! Om noen har vært ansikt til ansikt med Jesus, er det deg. Dere talte sammen, ja, han fant …

Pilatus og Jesus Les mer »