Strid troens gode strid!

«Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!»1Tim 6:12
Jesus sier det! Paulus sier det! Kjemp for å komme inn gjennom den trange port! Strid troens gode strid!Hvorfor denne kamp?

Satan er Guds motstander. Han unner ikke Jesus å få lønn for sin smerte. Derfor vil han ha deg tilbake til mørkets rike. Han går omkring oss som en brølende løve, som leter etter noen som han kan oppsluke. Han angriper når du er svak, og det er du når du ikke løfter troens skjold.

Men stå satan imot. Slukk alle hans brennende piler med det velsignede skjold!

Satan viser sjelden sitt sanne ansikt. Han er verdens fyrste, og det benytter han seg av. Han viser deg verdens herlighet for å blende deg. Han gjør andres ære og anerkjennelse viktigere enn Guds. Han trollbinder gjennom verdens lokketoner. Men la deg ikke forføre. Se virkeligheten i øynene: verden er ond!

Endelig har satan en alliert i din gamle syndenatur, som hater det hellige og elsker synden. Derfor må det strides ikke alene for deg, men også i deg. Gang på gang skal du gjøre det klart for deg selv at et «ja» til Jesus er et «nei» til satan, til verden og syndens lyst i deg selv.

Striden er hard, men den er god! Du kjemper ikke alene. Seierherren er ved din side.

Fra avisen «Dagen», 2006