Høstens herre ser nøden

Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! (Mat 9:38)

Høstens herre ser nøden, føler nøden og har gjort den til sin. Derfor skulle man tro at han uten videre ville drive arbeidere ut; men Jesus lar oss forstå at slik forholder det seg ikke. Han vil gjøre det, men det skal skje som svar på din og min bønn. Han har gjort oss til sine medarbeidere, og det innebærer at han har kalt oss til å stå sammen med seg i tjenesten. Det gjelder alle Guds barn.

Nå skal du åpne deg for Jesu ord. Det gjør du ved å la det få følger. I dag og i de kommende dagene skal du be Gud drive arbeidere ut. Hver eneste fruktbærende misjonær er blitt bedt frem. De har ikke selv valgt tjenesten, men Herren har drevet dem. Det gav deres tjeneste en spesiell karakter, den er foranlediget og gjennomtrengt av forbønn.

I dag er det du som hører kallet, du skal være med og be. Kanskje er det en ungdom i din familie eller menighet som Herren minner deg om. Mange av våre mest velsignede misjonærer har Herren minnet noen av sine venner om å bære fram i forbønn, lenge før de selv hørte kallet. Noen ba, Høstens herre sendte og tjenesten bar evighetsfrukt.

Av Hans Erik Nissen
Fra avisen «Dagen», 13. mai 2006