Alene med sine nærmeste

«På veien opp til Jerusalem tok Jesus de tolv disiplene til side, så de ble for seg selv, og sa til dem:
Se, vi går opp til Jerusalem.» Mat 20:17-18a

Jesus ønsker å være alene med sine nærmeste. For tredje og siste gang vil han fortelle dem hva som ventet ham i Jerusalem. At de gjennom tre år har fulgt ham kan ikke frelse dem. Det kan alene
evangeliet om hans kors. Derfor må han si det til dem enda en gang. Kommer de på avstand av korsets ord er de redningsløst fortapt.

Det samme gjelder deg. Jesus vil at Guds frelsende kraft skal nå ditt hjerte. Derfor rekker han deg
ordet om korset. Det ulykkelige er at ditt hjerte bestemmer ditt øre, så du ikke for alvor kan høre og motta evangeliet. Men Jesus gir allikevel ikke opp. Han tar deg til side, så du blir alene med Gud.

Først rystes du i ditt innerste. I Guds lys ser du syndens bunnløse dyp bak din pene fasade. Men så
blir du berørt av en gjennomboret hånd, og du hører røsten fra ham som ble korsfestet i ditt sted.

Han sier til deg at han ble såret for dine overtredelser og knust for dine misgjerninger. Gjennom dette ord løfter han ditt ansikt, griper din hånd og leder deg til det himmelske Jerusalem.

Fra avisen Dagen,
22. mai 2006