Et rystende bilde

«Se til at dere ikke lar dere skremme.» Mat 24:6

Det er et rystende bilde Jesus tegner av tiden umiddelbart forut for sin gjenkomst. Menneskene skal dåne av redsel når hav og brenninger bruser. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. De kristne skal bli forfulgt, ja, trengselen skal bli så stor at dersom Gud ikke forkortet de dagene for de utvalgtes skyld, ble ingen frelst.

Allikevel sier Jesus at vi ikke skal la oss skremme. Vi skal se kjensgjerningene i øynene. Hvis vi ikke skulle det, hadde Jesus ikke fortalt oss på forhånd det som kommer til å skje. Men vi må aldri la det som vi kan se med våre øyne bli det siste vi ser! Vi skal løfte vårt blikk. Det gjør vi når vi hører og leser Guds ord. Da rekker himmelens Gud oss sine største og herligste løfter. Han vil gjøre det som han alltid har gjort! Han vil gi oss hver dag det vi trenger for dagens behov. «Som din dag er, skal din styrke være».

La deg ikke skremme. Din Gud er alltid å finne til hjelp i trengselens tid. Når jorden skjelver og fjellene vakler, har du ingen ting å frykte. Jakobs Gud er din faste borg. I stedet kan du løfte ditt ansikt i forvissning om at Jesus kommer snart. Det betyr at så skal du bli løst, så er det himmel, så er det jubel.

Fra «Dagen», 26. mai 2006

*Bilde: Lot flykter fra Sodoma. (Gustave Doré)