Rettighet hos Gud

«Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Mat 15:27

Selv om hunden din kan være liten, har den rettigheter. Det er ikke sikkert at de er så mange og så store, men den har noen allikevel! Den kana’aneiske kvinne lærer oss hvor velsignet det er for en synder å se inn i hundens rettigheter overfor Gud. Når det skjer, er det forbi med den selvopphøyelse, hvor jeg mer eller mindre mener at Gud skal stå til regnskap for meg. Jeg er også klar over at jeg ikke har krav på noe som helst. Og allikevel har jeg en rett til smulene fra hans rike bord.

Jo dypere ditt hjerte får se inn i denne nåderetten, desto mer fylles du av undring. Den plass som Jesus har vunnet deg, er ikke en plass under bordet. Nei, du skal sitte til bords! Og det er ikke med hvem som helst! Tenk å få lov til å gjøre det med Abraham, Isak og Jakob!

Det er ikke tomme ord når Herren sier at hver den som ydmyker seg selv, skal opphøyes. Derfor må du og jeg få se inn i hundens rett. Hva Herren så gjør, er opp til ham. Men du trenger ikke være i tvil. Han handler så underfullt med deg at det langt overgår hva du kan fatte og forstå.

Dagen, 16. mai 2006