En nådesang

«For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Mat 10:8

Du kan aldri gi frelsen billigere til andre enn du selv har mottatt den. Tenker du på at du har fått den for intet? Lever du i det uforskyldte? Er du en nådekristen? Synger ditt hjerte sangen «Nåde at han fant meg, nåde at han vant meg, nåde at han bar meg til sin fold»?

At du er frelst skyldes helt og fullt ham alene som har frelst deg. Hans nåde er også grunnen til at du har blitt bevart. Og tenker du på den veistubben som du har tilbake før du når målet, da skal du vite for visst at Guds nåde er det eneste som kan føre deg helt frem.

I evighet skal din sang til offerlammets pris mer enn noe annet være en nådesang: Det var hans mektige styrke alene som reddet oss og nådde sitt mål med oss. Det er salig å ånde og leve i nåden.
Gi nå frelsen videre like så uforskyldt som du selv har fått den!

Rekk den til dem som tror at de må leve opp til en hel masse ting! Si til dem som ingenting har, at Herren overøser dem med nåde over nåde! Fortell dem hva du selv erfarer: Med Jesus kom nåden, å tro på ham er det enkle å ta imot for intet!

Av Hans Erik Nissen
Fra avisen Dagen,
8. mai 2006