Intervju med Sara

«La Kristi ord bo rikelig i hjemmet!» Det er Sara Heian som sier dette. Hun var initiativtakeren til barnebladet Nøkkelen som har vært utgitt av Lekmannsmisjonen siden januar 2019.

Sara kommer fra Silverdalen i Sverige, og var elev ved Bibelskolen på Fossnes vinteren 2001-2002. Etter bibelskolen reiste hun hjem og tok utdannelse innenfor ernæringsfag, og kom så tilbake som husmor på bibelskolen i 2004. I 2006 giftet hun seg med André, og siden 2007 har hun vært hjemmearbeidende mamma. Barneflokken består nå av 8 barn fra 2 til 16 år. Familien bor ved bibelskolen, da André har en deltidsstilling som vaktmester der.

Savnet barneblad
«Helt siden jeg fikk barn selv, har jeg savnet et barneblad. Jeg har vokst opp med Luthersk barntidning som Bibeltrogna Vänner gav ut i Sverige. I hele min oppvekst kom dette bladet til oss flere ganger hver måned, og det hadde mange gode barnefortellinger. Da jeg selv fikk familie, savnet jeg et slikt barneblad. Vi har derfor lest de svenske fortellingene fra Luthersk barntidning i vårt eget hjem. Jeg tenkte likevel mer og mer på om vi kunne få til et tilsvarende barneblad i vår sammenheng. Derfor begynte jeg å be om at dersom det var Guds vilje, måtte han vise meg vei. Etter hvert opplevde jeg at ting la seg til rette», forteller hun.

Inga-Lisa Persson var redaktør for Luthersk barntidning i mange år. Sara tok derfor kontakt med Persson, som var svært positiv til at Nøkkelen kunne benytte materiell fra dem. Nøkkelen har også fått tillatelse til å bruke materiell fra Blåveisen, Misjonssambandet sitt gamle barneblad. Mange artikler er derfor hentet fra disse bladene.

Da saken om barnebladet ble tatt opp med Landsstyret i Lekmannsmisjonen, var de positive til at bladet kunne utgis i regi av misjonen. Det førte til at Nøkkelen så dagens lys i januar 2019, og har siden kommet med 10 nummer i året. Bladet skal prøve å dekke aldersgruppen fra de yngste og gjerne opp mot konfirmasjonsalder.

La Kristi ord bo rikelig blant oss
Sara understreker at det i dag er så mange andre ting som vil sluke tiden vår, og sier: «Jeg har tenkt mye på det som står i Kol 3:16 ‘La Kristi ord bo rikelig blant dere.’ Helt fra barna er små, er det derfor grunnleggende i hjemmet at vi som foreldre deler Guds ord med dem. Det er viktig at Ordet kan være rettesnor for alle ting i våre liv. Det er heller ikke noe annet enn Jesus og Ordet som kan bevare oss og barna våre på himmelveien.»

Hun understreker at når vi selv har barn, ser vi enda mer hvor viktig det er at Guds ord får bo rikelig i hjemmene. «Som foreldre kjenner man også på det store ansvaret med å dele det vi selv har fått fra Ordet. Det er viktig at sinn og tanker hos barna blir rettet mot Guds ord – slik at det blir deres eget. Mange fortellinger kan belyse bibelvers for barna, og det tror jeg betyr mye. Da kan de gjerne få se andre perspektiver, og kan lettere sette seg inn i andre sin situasjon. I hjemmet er det også viktig med gode rutiner for både andaktsstunden og det å lese for barna. Når vi leser for barna dukker det ofte opp mange spørsmål, som de gjerne går og tenker på. Da får en mulighet til å få en god samtale – og den er viktig.»

Sara sier også at ordet tilgivelse er viktig i hjemmet, og at det er noe veldig grunnleggende både mellom de voksne, barna og i forhold til Gud, slik Bibelen sier i Kol 3:13b: «Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.»

Foreldrene som forbilder
«Når vi som foreldre tar fram Bibelen, ser barna at den er viktig og at den betyr mye for oss! I hjemmet er det viktig at vi som foreldre kan få leve i Guds ord, så vi kan få dele det vi har sett i Ordet med barna. Det er store løfter knyttet til Guds ord slik det står i Hebr 4:12: ‘For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.’ Derfor er det så viktig at vi kan få peke på Guds ord for barna, og så er vi avhengig av at Ånden får bruke Ordet på hjertene», fortsetter hun med entusiasme.

Innholdet i barnebladet Nøkkelen
Bladet består av en innledende hilsen, artikler, gjerne en sang med noter, innsendte tegninger, oppgaver og et utdrag fra en barnebok. Det er også mulighet for leserne å sende inn spørsmål på e-post, og de er det Anne-Marie Laberget som svarer på.

«Bak i Nøkkelen er det også en bibelleseplan. Her er det satt opp et avsnitt fra Bibelen hver dag, og det er Kari Brennsæter som har ansvar for denne. Hvert nummer av bladet har et eget tema, og det samme temaet er det fokus på i bibelleseplanen. I januarnummeret skrev vi for eksempel om Simon i tempelet, og da hadde vi stykker som gikk på å være beredt og det å vente på Jesus», sier Sara.

Takknemlig for forbønn
«Det er godt å få gå på Guds løfter. Jesus sier selv: ‘Gå derfor ut!’ Så gir Gud oss hver dag det vi trenger. Det har jeg også opplevd i arbeidet med bladet! Det er mange som bidrar både med oversettelse, korrekturlesing, tegning, skriving, layout osv. Jeg er veldig takknemlig for at mange er så villige til å hjelpe til med bladet. Vi har abonnenter både fra kristne og ikke-kristne hjem, og det er en fantastisk mulighet vi har til å nå ut. Det er nå et par hundre som abonnerer på bladet. Mitt ønske er at Guds ord virkelig må få bo i hjemmene våre og i hjertene til barna», sier hun.

Til slutt understreker Sara Heian at hun er svært takknemlig om mange kan være med i bønn for bladet, for de som arbeider med det, og ikke minst for alle som leser det.