Agape og Eros I

Erling Danbolt (1904-2002) oversetter, fortolker og reflekterer over 1. Korinterbrevs kapittel 11 – 14 i sin bok «Se selv hva Bibelen sier om manns og kvinners tjeneste i menigheten», Lunde Forlag 1990.

Danbolt hadde særlige forutsetninger for utgivelsen av en slik bok. Han forteller selv i forordet til boken at han i 1948 ble rektor ved Den felles lutherske presteskolen på Madagaskar. Der var studiet av 1. Korinterbrev sentralt i utdanningen, og han underviste selv flere årskull med forelesinger og samtale i nettopp dette brevet. Han skrev også i den forbindelse en kommentar på gassisk. I forbindelse med utgivelsen av Bibelverket i Norge skrev han kommentaren til 1. Korinterbrev. Denne kommentaren kom også i en revidert utgave. Da en senere i Danmark ville utgi en bibeltro og solid kommentarserie over Bibelens bøker (Credokommentaren), ble norske Danbolt utfordret til å skrive kommentaren til 1. Korinterbrev. I en alder av over 80 år tok han fatt på oppgaven og gjennomgikk brevet på nytt, og vi fikk en ny og enda grundigere kommentar enn den i Bibelverket.

«Se selv…» er den siste boken fra ham om tekster fra 1. Korinterbrev. Den anbefales varmt!

I forbindelse med gjennomgangen av kapittel 13 har han en del merknader og refleksjoner som hjelper oss til forståelse også av dette kapitlet. Det kan jo blant annet synes merkelig at kapittel 13 (ofte kalt «kjærlighetens høysang») er mellom kapittel 12 og 14 som mye omhandler nådegavene. Det er i denne sammenhengen Danbolt kommer inn på det greske ordet agape, som på norsk er oversatt med «Kjærlighet».

På gresk (det språket Det nye testamentet opprinnelig er skrevet på) har vi flere ord som på norsk oversettes med kjærlighet. Blant disse er eros og agape. Eros var et mye brukt ord på apostlenes samtid, mens agape var veldig lite brukt. «Ja, så lite», sier Danbolt, «at vanlige folk ikke forstod ordet om det ikke ble forklart.»

Men her må vi merke oss en viktig ting. I Bibelen brukes ikke ordet eros. Det er agape som blir brukt. Hvorfor? Begge betyr jo kjærlighet. Er ikke kjærlighet = kjærlighet? Her hjelper Danbolt oss til klarhet. Klarhet både i forhold til de bibelske tekster, og for den samtiden apostlene og de første kristne levde, men også i forhold til vår egen tid og den situasjon dagens kristne lever i.

Danbolt skriver at eros og agape tilhører to fullstendig adskilte åndelige verdener. Danbolt mener derfor blant annet at vi ikke bør kalle 1. Korinterbrev 13 for «kjærlighetens høysang».

I neste artikkel her i bladet kan du selv lese noen utdrag fra Danbolts bok om dette.