Nyttårsandakt

«Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.» Joh 1:16

Disse ord legger et guddommelig lys over det året som nå er til ende.
Vi har fått, står det.

De fleste av oss ser vel mere på det vi har mistet.
Vi har vel også alle mistet noe i året som har gått. Enkelte har kanskje mistet mye. Noen mistet penger, andre sin helse, og andre noen av sine kjære.

Og nå ved årsskiftet har du så ofte følt hvor fattig du er nå, og hvor rik du var ved årets begynnelse. Ja, hvilken forandring det kan skje i et hjem bare på et år!

Vår tekst sier likevel: Vi har alle fått.

Ja, vi har alle fått, selv de som har mistet, og mistet mye. Det var dette Gud ville minne oss om, idet vi forlater det gamle året.

Vi har alle fått, for Gud gjør ikke annet enn å gi. Han gir til alle, både onde og gode. Og han gir bare gode gaver. Men han får ikke gitt alle like mye, for det er mange som ikke vil ha annet enn timelige gaver.

Vi har alle fått nåde, står det videre. Ja, det fikk vi alle. For alle Guds gaver, både de timelige og de åndelige er nåde. Ingen av oss har fortjent en eneste av de gaver vi fikk.

Det er godt å avslutte det gamle året, når vi ser at det var nåde det brakte oss fra Gud. Og det er godt å begynne det nye året, når vi ser at det er nåde vi skal få. Vi skal ikke få etter vår fortjeneste, men hver ny dag skal bringe oss ny nåde og nye velgjerninger fra Gud. «Hitinntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag til i dag».

Fra «Daglig fornyelse», Luther- stiftelsens forlag, Oslo 1932