Ole Hallesby

Hvorved skal vi seire?

Fra Indremisjonsselskapets landsvennestevne, Stiklestad, aug. 1930Det jeg har at si er bare nogen enkle ord som intet har med jubileet eller Stiklestad at gjøre. Mange vil opfatte dem som skurrende mislyd. Det er bare nogen tanker som arbeider inde i mig og som stadig blir tyngre at bære. Jeg er ingen pessimist. Men nu er …

Hvorved skal vi seire? Les mer »

Omvend deg – nå!

Finnes det en fortapelse? Dette spørsmålet dukker av og til opp i media. Når NRK berører temaet, får det dessverre oftest en vinkling som gjør at evighetsalvoret svekkes, ja, til og med gjøres til underholdning. Noen ganger har opptaket av et par setninger – og kun disse – fra professor Ole Hallesbys såkalte helvetespreken (holdt …

Omvend deg – nå! Les mer »

Et seirende kristenliv

Et seirende kristenlivAv Ole Hallesby Dette er siste artikkel av Ole Hallesby i serien om det kristne livet, ut fra bibelverset i Mark 14:38: «Våk og bed, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig!» Han skildrer kampen mellom de to naturer på en slik måte at vi …

Et seirende kristenliv Les mer »

Kjødets farer

Kjødets farerAv Ole Hallesby Vi gjengir her fortsettelsen av Ole Hallesbys gjennomgang av ordet fra Mark 14:38: «Våk og bed, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig». Siste delen kan du lese i neste nr. Red. I det nevnte ord av Jesus om den villige ånd og …

Kjødets farer Les mer »

Kjødets begjæring (I)

Kjødets begjæring (I)Av Ole Hallesby Jesus minner ikke bare sine disipler om den villige ånd, men også om det skrøpelige kjød de har. På den ene side sier Skriften at kjødet er korsfestet hos enhver som hører Kristus Jesus til. På den annen side sier den at kjødet er i live, ja, begjærer hos den …

Kjødets begjæring (I) Les mer »

Den villige ånd (II)

Den villige ånd (II)Av Ole Hallesby Vi gjengir her fortsettelsen på stykket «Den villige ånd» fra desembernummeret. I noen nummer framover vil vi trykke flere små stykker av Ole Hallesby, slik som: Kjødets begjæring, Kjødets farer, Et seirende kristenliv. Dette er en del av den kristne forkynnelse som ikke så ofte tas fram i vår …

Den villige ånd (II) Les mer »

Den villige ånd

Den villige åndAv Ole Hallesby Det er nå over tjue år siden (ca. 1925 – red. anm.). Gud hadde i lengre tid arbeidet mektig på mitt unge hjerte. Og endelig hadde han overvunnet all min motstand. Jeg orket ikke lenger leve mitt verdslige liv, og hadde lagt meg hjelpeløs for hans fot for å bli …

Den villige ånd Les mer »