Lars Fossdal

Gleden som venter

Det er hebreerbrevets forfatter som formaner jøder som var kommet til tro på Jesus (12:1-3). De opplevde vanskelige tider. Trengsel, spott og vanære var dagligdags. Det kostet å bekjenne Jesu navn. Troen ble virkelig satt på prøve. Noen syntes allerede å ha blitt liggende etter på veien til himmelen. Omkostningene – og vanæren – ble …

Gleden som venter Les mer »

På lite nær…

På lite nær… Av Lars Fossdal Det er Asaf som bruker slike ord om seg selv i Salme 73. Han har vært igjennom en svært vanskelig tid. På lite nær var hans trinn glidd ut. Rik tjeneste Asaf var fra Levi stamme. Disse hadde i oppgave å hjelpe prestene under gudstjenesten, samt å undervise folket …

På lite nær… Les mer »

Den fattige Lasarus

Den fattige LasarusAv Lars Fossdal Jesus forteller i Luk 16 om en fattig mann som het Lasarus. Han var full av sår og lå ved en rik manns port. Hans lengsel var å spise restene som falt fra dennes bord. Bare hundene viste ham barmhjertighet ved å slikke hans sår. Lasarus betyr «Herren har hjulpet». …

Den fattige Lasarus Les mer »

At de må bli frelst

At de må bli frelstAv Ingar Gangås Da Paulus hadde hatt det himmelske syn utenfor Damaskus, ble han aldri mer den samme. Møtet med Jesus til frelse fikk betydning for livskursen videre. Fra da av lå det som en hellig brann på hans hjerte at alle måtte få høre evangeliet. Han arbeidet seint og tidlig. …

At de må bli frelst Les mer »

Nok korn

Josef er et forbilde på Jesus. Han var elsket av sin far, hatet av sine søsken, solgt til Potifar, sviktet, løyet på, misforstått og fengslet. Farao reiste ham opp etter at han hadde tydet drømmen om de sju gode og de sju magre år. Så fikk han navnet «verdens frelser» på egyptisk. Josef reiste rundt …

Nok korn Les mer »

Fikentreet

FikentreetAv Lars Fossdal Tekst: Mark 11:12-14+20. Dagen etter palmesøndag gikk Jesus med disiplene ut fra Betania. Han ble sulten, og langt borte fikk han se et fikentre som hadde blader. Han gikk bort til det for å se etter frukt, men fant ingen. Da forbannet han det, og det visnet straks. Markus legger til at …

Fikentreet Les mer »

Juda Iskariot

Juda IskariotAv Lars Fossdal Bibelen skildrer flere menneskers livshistorie. En av den er Judas Iskariot. Allerede fra barndommen var han opplært i De hellige skrifter, og som de andre disiplene ventet han på Messias som Moses og profetene hadde skrevet om. Da han møtte Jesus fra Nasaret, trodde han at Jesus var Den salvede Messias. …

Juda Iskariot Les mer »

Salig i Kristus

Salig i KristusAv Lars Fossdal Bibelen priser noen mennesker salige. Ved første tanke skulle vi tro at det var slike som hadde lykkes med mest mulig i livet, de som ved flid og dyktighet hadde klart å mestre livets mange utfordringer og muligheter. Men ser vi etter i Skriften hvem disse menneskene er, så er …

Salig i Kristus Les mer »

Jesus er døren!

Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. (Luk 13:24) Når vi er i et rom og ser ei dør på den ene veggen, skjønner vi at det finnes et rom til på den andre sida. Uten …

Jesus er døren! Les mer »