De kom ikke inn til bryllupet

Du har sikkert vært innbudt til et bryllup. Fra da av var bryllupet stadig i dine tanker. Du noterte ned datoen eller la innbydelsen på et synlig sted for at du ikke skulle glemme dagen. I tiden fremover planla du for å kunne være rede til festen.

Du tenkte på klærne. Er de rene? Må jeg ha nye klær? Også håret tenkte du på, om du måtte til frisør. I så fall måtte time bestilles. Du hadde også omtanke for andre; ektefelle, barn, far og mor, den skrøpelige tante Klara m.fl. Det var så viktig at alt kom på plass til rette tid, og at dere alle var rede til bryllupet.

Du som ble frelst en gang, kjenner til at det var slik for deg den gangen du kom til tro på Jesus. Du var innbudt til bryllup i himmelen. Gleden var stor. Du sang på sanger som: «Jeg er frelst, å for en nåde, nåde over nåde», «Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei, han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg» og «Eg er ein gjest i verda, på reis som framand her». Du fikk også nød for de andre, at de også måtte bli frelst. Du ba Jesus om å bruke deg. Det «brant» i deg.

Du våket, det jordiske ble ikke så viktig lenger. Du søkte Guds rike først – du fylte deg med Ordet, og du lot deg lede av det i din hverdag. Du var redd det skulle komme noe mellom deg og Jesus, slik at du ikke var rede til å møte ham. Ordet bar frukt i ditt liv – som var omvendelsen verdig. Du var rede. Men hvordan er det i dag, brenner det fremdeles?

Jesus sier oss i en lignelse (Mat 25:1- 13) hvordan det skal være når han kommer for å hente sine til himmelen. For det første skal det være natt og søvnens tid. For det andre skal mange av de innbudte ikke komme inn til festen.

Det var ikke fordi verten hadde trukket innbydelsen tilbake, eller at bryllupet var utsatt på ubestemt tid. Nei, de kom ikke inn fordi de gikk tomme for olje. Herren kjente dem ikke (v.12).Det var ti jomfruer som ventet på brudgommen. De var rede, våkne, i sine beste klær og med lampene tent. De ventet, mens omverdenen var opptatt med sitt – det som hørte denne forgjengelige verden til.

De innbudte ventet. Hvorfor kom ikke brudgommen? Mørket seg på, det gikk mot natt. Søvnen kom snikende. Det ble problemer med å holde seg våken. Til slutt tok søvnen dem alle, en etter en. Det er behagelig å sove, ofte fredfullt. En slipper å våke, en slipper å fylle seg med «olje». En slipper omsorgen for sin egen sjel og andres sjeler. Det er ingen strid lenger, alt er like godt.

Natten skal bli så mørk som den aldri har vært før. Så ble ikke de dagene forkortet, ble ingen frelst, sier Skriften.

Midt på natten, på den mest ubeleilige tid, lød det et rop: «Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!» Da våknet alle. Nå gjaldt det å være klar, om en skulle bli med inn til bryllupet! Alle ti begynte å stelle i stand lampene sine. Veken måtte renses og trekkes litt opp, og det måtte fylles på olje.

Fem av dem hadde tatt med seg en ekstra kanne med olje. Det gjorde de for sikkerhets skyld. De måtte ha et «lager», for det kunne ta tid før brudgommen kom. Nå fylte de lampa med olje fra kanna, og den skinte klart. Da var de rede til å gå inn i bryllupssalen, til festen og gleden.

Hva er oljekanna bilde på? Den var jo så avgjørende. Det var kanna med olje som skilte de innbudte i to flokker. I v.12 står det, og merk deg: Brudgommen kjente ikke de som ikke var rede. Oljen er et bilde på at Herren kjenner dem som er rede til bryllupet. Et kjennskap er alltid gjensidig. Kjente Herren de fem kloke jomfruene, så kjente også de fem brudgommen sin.

Det er vårt forhold til Ordet/Skriften som avgjør om Herren kjenner oss eller ikke. De fem kloke hadde fylt seg mye med Guds Ord, og gjennom det hadde de et rikt kjennskap til Herren. Herren kjentes ved disse. De hadde levd godt med Gud. De hadde søkt Guds rike først – Ordet og de helliges samfunn. Kjennskapet kan ikke måles etter hvor mange timer en leser i Bibelen, men at en lærer Herren å kjenne gjennom det en leser, og på denne måte får et stort kjennskap til Herren. Dette kjennskapet til Herren, var der fremdeles. Det kom dem nå til hjelp. Lampa lyste opp igjen. De var rede og ble med brudgommen inn til bryllupet.

Verre var det for de fem andre. De hadde antakelig brukt liten tid i lønnkammeret med Bibel og bønn, og nedprioritert de helliges samfunn. Det var annet som hadde vært viktigere for dem. De hadde levd på et minimum av kunnskap og kjennskap til Herren. Men ved dette minimum hadde de hatt del i livet. Lampa hadde «brent». Herren hadde kjent dem som sine.

Men nå, etter å ha sovet en tid, tok dette kjennskapet slutt. Det viste seg ved at deres lamper sluknet. De hadde forlatt den første kjærlighet og de første gjerninger.

Ved ropet «brudgommen kommer», våknet disse også og så sin sanne tilstand. Lampene holdt på å slukne. De var gått tom for olje (kjennskapet til Herren, og hans kjennskap til dem). Det var virkelig krise, og det når det gjaldt som mest. De måtte avsted for å kjøpe olje hos kjøpmennene (Skriften/ Ordet). Og mens de gikk for å kjøpe olje, kom brudgommen. Disse fem kom da til en stengt himmeldør. De kom ikke inn til bryllupet. Brudgommen kjente dem ikke.

Hvordan er det med deg? Har du sluttet å prioritere Guds rike først? Forsømmer du Ordet? Lever du i strid med Ordet? Lever du på et minimum av Guds Ord? Ordet får ikke lenger drive deg til sannhetens erkjennelse, til daglig omvendelse – til nåden. Nåden er ikke lenger en kraft fra Gud til å si synden farvel for å leve et hellig liv for Herren. Nåden er blitt en sovepute til syndenes tillatelse. Nøden for de andre er også borte. Du ble så trett av kamp og strid, at det beste var å gi etter for søvnen. Så sluknet lampen.

Nå advarer Jesus deg med denne lignelsen. Om du ikke får olje på lampen igjen, blir du stående utenfor himmelen.

Ordet er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning» (2Tim 3:16-17).

De som drikker av Ordet, drikker av en kilde som veller frem til evig liv og salighet, tross søvn og natt. De blir med inn til bryllupet, takket være Ordet. Forsømmer du Ordet, da forsømmer du det eneste midlet som kan vekke deg opp fra syndesøvn, omvende og frelse deg, virke et hellig liv i deg og bevare deg slik at du har olje på lampa.

Når du prioriterer bryllup her i tiden så sterkt, skulle det da ikke være enda viktigere å prioritere bryllupet i himmelen?

Hvem av disse innbudte er du lik? Enten er du lik de fem kloke eller så er du lik de fem dårlige jomfruene.

Ennå lyder det fra Guds Ord: Gå til kjøpmennene (Skriftene) og kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk.

Våk, for du vet ikke dagen når han kommer for å hente sin brud.

Søk først Gud rike!