Enken i Nain

«Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke! Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp! Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: En stor profet er reist opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.» Luk 7:11-17

En stor Jesus
Enkelte mennesker møter større motgang i livet enn andre. Vi ser det i Bibelen også. Vi kan tenke på Job, Josef, Lasarus – han som var full av sår – og enken i Nain. Gud har forskjellige veier med oss. Han fører oss på sine veier for å ydmyke oss, og for å komme oss til hjelp i vår situasjon, og det skjer ofte gjennom vanskeligheter av forskjellig art. Da lærer vi oss selv å kjenne – så sant vi ikke gjør hjertene våre harde mot ham. Vi ser vår svakhet og vår synd. Men Gud vil vise oss så mye mer, nemlig hvor stor han er. Det gjorde han mot Job, Josef, Lasarus og enken fra Nain.

Å miste sin mann i Israel på den tiden var en katastrofe. Forsørgeren var borte. Det ble hardt arbeid, slit og fattigdom for de som var igjen i familien. Ofte ble de avhengige av andres barmhjertighet. De var i stor nød, og det var en konstant ydmykelse for dem, selv om Herren i sitt Ord har gitt særskilte løfter til enker og farløse.

Nå hadde denne enken en sønn. Kanskje var han hennes eneste barn. Barna, og da spesielt sønnene, hadde forsørgeransvaret for far og mor når de ble gamle og ikke var i stand til å arbeide lenger. For denne enken var sønnen håpet for framtiden. Måtte sønnen bare leve lenge!

Men så en dag ble sønnen syk. Eller kanskje var det en ulykke. Det var et alvorlig tilfelle, det sto om livet. Skulle nå også sønnen dø, var det ikke nok motgang at mannen var død? Hvordan skulle det da gå med henne? Vi vet ikke hva hun tenkte. Men hun var et menneske som oss, og derfor tenkte hun nok mange tanker. Hvor var Gud, hans løfter og omsorg? Var Gud imot henne?

Så skjedde det verste som kunne skje henne. Sønnen døde, og da må vi regne med at det brast for kvinnen. Vi hører ikke om at hun ba eller ropte til ham som har all makt i himmel og på jord. Likevel kunne det være et rop i hjertet, til ham som hører alle hjertesukk. Hennes menneskelige håp var lagt i grus. Kanskje hadde hun resignert. Det var ingen framtid. Hun kunne bare dø, hun også.

Ydmykelsen var total, situasjonen hennes kunne ikke blitt verre. Hva nå? Sønnen ble stelt og gjort klar for begravelsen. Han ble lagt på båre og ført til graven. Kvinnen gråt og mange fulgte gråtende med henne mot graven. Medfølelsen var stor.

Da de var kommet utenfor byporten, møter de en mann. Da han ser den gråtende enken, ynkes han inderlig over henne. Han stanser ved båren og sier til henne: «Gråt ikke.» Kvinnen undret seg nok over hvem han var og hva han ville henne. Hun visste ikke at det var Jesus, Guds sønn.

Da sier den fremmede: «Du unge mann! Jeg sier deg: Stå opp!» Da reiste den døde seg opp og begynte å tale. «Da kom det frykt over dem alle, og de priste Gud».

Ja, slik er Jesus. Han kom til Nain til rett tid, selv om det menneskelig sett var for sent. Hvorfor kom han? Det var ei enke der i stor nød og som han ville vise hvor stor Gud er. Intet er umulig for ham, selv om alt håp er ute. Mange fikk se Guds storhet denne dagen.

Denne lille beretningen fra Israel på Jesu tid, viser oss hvordan Jesus er – også i dag. Han er jo den samme til evig tid. Du har din nød, han vet om den. Han ynkes inderlig også over deg, og i sin time kommer han til deg. Selv ikke døden kan hindre ham (Sal 68:21). Jesus gjør under selv når det er for sent.

Ser du hvor stor Jesus er? Ser du hva han kan gjøre? Tro på ham og hans løfter, selv om det ser aldri så mørkt ut. Han har deg kjær, han har omsorg for deg og han vet om deg og din situasjon. For ham er intet umulig. Den som tror, selv om alt håp er ute, skal få oppleve hans storhet og love og prise ham.