Bøy ditt høre hit!

«Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.» Jes 55:3

Det er Herren som sier dette til deg. Han vet at det er så mange ting i denne verden som lokker og drar på deg. Satan er ute med sine listige angrep for å hindre deg i å få del i den nåde som David fikk del i. Det gjør han ved å holde deg borte fra Ordet. Han vet nemlig hvem Ordet er og hva det virker i den som tror det.

Ordet er Gud. Han vil opplyse deg om virkeligheten – om sannheten:

  • Gud er hellig og tåler ikke synd. Han har satt av en dag til dom, da han skal dømme deg etter dine gjerninger. Den som han finner synd hos, dømmes til den evige død.
  • Han vil vise deg din synd i ditt daglige liv – at du er en synder som må bli frelst.
  • Ordet kaller deg til omvendelse – til å si nei til synden og å gjøre det som er sant, rett og godt for Gud og dine medmennesker i din hverdag.
  • Gud har gjort i stand en frelse for deg i Jesus Kristus. Ved troen blir du satt inn i Kristus Jesus – du blir hellig og ulastelig for Gud av bare nåde – for Jesu skyld.
  • Ordet gjenføder deg. Jesus blir din Frelser og Herre som du av et fritt og villig hjerte vil tjene. Nå sier du nei til synden i ditt hjerte og ja til Guds gode og hellige bud.
  • Ordet gir deg trang og lyst til å leve rett for Gud og mennesker. I Ordet finner du veiledning til å leve rett som kristen i denne verden.
  • Ordet virker at du vokser i nåde og helliggjørelse, til ære for Gud og til velsignelse for dine medmennesker.
  • Ordet utruster og bevarer deg som kristen i denne vonde verden. Det gjør deg rede til å møte Jesus når han kommer igjen for å hente sin brud.

Ordet er skatten i livet. Der forlyster den troende seg og ber om at Herren må lukke opp hans øyne, så han kan skue de underfulle ting i Guds ord (Sal 119:16 og 18). Han gjemmer Ordet i sitt hjerte for at han ikke skal synde mot Gud (Sal 119:11).

Overfor Ordet er satan maktesløs. Det ser du da han fristet Jesus, og Jesus henviste ham til hva som står skrevet der. Ordet formaner også deg til å væpne deg med det og til å stå djevelen fast imot i troen, slik Jesus gjorde. Da skal også du seire over ham!

Djevelen får ikke gjort noe med Ordet. Derfor prøver han på alle mulige måter å hindre deg i å lese og høre det. Ordet må for all del ikke nå deg og påvirke deg, for da vil han miste taket på deg. Derfor lokker han deg med at du skal høre nyheter, lese avisen, se film, høre musikk, være på nettet, se på TV, trene – og mye, mye mer. I seg selv behøver ikke dette å være galt. Men når det blir slik gang på gang, blir det galt. Det tar den plassen som Ordet skulle ha i ditt liv. Du lever ikke for Gud, men for deg selv og verden. Du er blitt en avgudsdyrker, og slike kommer ikke inn i himmelen.

Nå er det mange som leser og hører Guds Ord i dag. Men det viser seg i deres daglige liv at de ikke hører det likevel, for det blir ingen omvendelse. De lever som før, etter kjødet og gjør kjødets gjerninger. De drives ikke av Ånden til et hellig liv. De er så opptatt med denne verden at Ordet får ikke rom i hjertet. Ordet blir uten frukt i deres liv. Jakob, Herrens bror, skriver at den tro som ikke har gjerninger, er en død tro.

Bøyer du ditt hjerte i din hverdag for å høre Livets Ord? Får Ordet rom i ditt hjerte? Overbeviser det deg? Rettleder det deg? Opptukter nåden deg til et liv for Jesus? Forsømmer du Ordet, forsømmer du det eneste som kan berge din sjel fra den evige død. Du selger himmelen for en kortvarig nytelse av synden.

2Tim 3:16-17: «Den hele Skrift er innblåst av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet for at det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning.»

Sal 1:1-3: «Salig er den som ikke vandrer i de ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner. Og alt hva han gjør, skal han ha lykke til.»

Åp 1:3: «Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der, for tiden er nær.»