Johannes Brandtzæg

Hva er musikk?

Jeg vet ikke om noen kan gi et fullt tilfredsstillende svar på dette spørsmålet. Jeg kan iallfall ikke. Men jeg kan prøve å gi et svar, som etter mitt syn sier noe vesentlig ved musikken. – Musikk er et middel hvormed menneskene kan finne uttrykk for det uutsigelige, det som ikke kan tolkes med ord.

To ytterpunkter om helliggjørelsen

To ytterpunkter om helliggjørelsen Av Johannes Brandtzæg Om helliggjørelsen har det i tidens løp vært fremsatt mange meninger. Stort sett kan vi si at de forskjellige meningene dreier seg om to ytterpunkter. Det ene av disse ytterpunktene kan sammenfattes slik: Helliggjørelse, det er å bli verre og verre. Det andre er syndfrihetslæren. Mellom disse to …

To ytterpunkter om helliggjørelsen Les mer »