Alle ting tjener dem til gode…

Alle ting tjener dem til gode…

Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. (Rom 8:28)

Det mest forkjærte som vi kan komme bort i – våre verste feiltagelser – våre bitreste sorger – de ulykker som vi selv har ført over oss med vår egen dårskap – og de som andre har påført oss uten noen som helst skyld fra vår side – ja, endog våre synder – alt uten unntagelse skal tjene oss til gode, om vi bare blir ved å leve i Guds samfunn, om bare livssamfunnet med Gud blir ved å være kjært og uunnværlig for oss. «Rettferdighetens salige frukt» skal vi høste selv av de torner som stakk verst.

Er ikke det lykke? Trenger vi å ønske oss noen bedre lykke her på jorden? Gud være lovet for en slik makeløs lykke!

Johannes Brandtzæg