To ytterpunkter om helliggjørelsen

To ytterpunkter om helliggjørelsen

Av Johannes Brandtzæg

Om helliggjørelsen har det i tidens løp vært fremsatt mange meninger. Stort sett kan vi si at de forskjellige meningene dreier seg om to ytterpunkter. Det ene av disse ytterpunktene kan sammenfattes slik: Helliggjørelse, det er å bli verre og verre. Det andre er syndfrihetslæren. Mellom disse to finnes det atskillige avskygninger, og de tar av og til farge av det ene ytterpunktet, av og til av det andre.

Dersom en med uttrykket bli «verre og verre» mener at vi som troende får et dypere og sannere syn på vår syndighet etter hvert som erfaringen og Åndens lys avdekker for oss hvordan vi virkelig ser ut, er det naturligvis rett nok. Men jeg har hørt predikanter bruke uttrykket «verre og verre» uten noen nærmere forklaring, slik at meningen synes å være at vi faktisk blir verre jo lenger vi lever som kristne, dette skulle altså være det normale, og vi kan ikke vente det annerledes. En slik lære kan jeg ikke forkynne, og ingen tør vel heller med alvor påstå at dette stemmer med Skriften.

Det normale ifølge Skriften er å vokse i nåde og kunnskap (Ef 4:11-13; 2Pet 3:18).