Alle ting tjener til gode


Alle ting tjener til gode

«Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud». (Rom 8:28)

Det mest forkjærte som vi kan komme borti, våre verste feiltagelser, våre bitreste sorger, de ulykker som vi selv har ført over oss med vår egen dårskap, og de andre har påført oss uten noen som helst skyld fra vår side, ja, endog våre synder, alt uten unntagelse skal tjene oss til gode, om vi bare blir ved å leve i Guds samfunn, om bare livssamfunnet med Gud blir ved å være kjært og uunnværlig for oss. «Rettferdighetens salige frukt» skal vi høste selv av de torner som stakk verst.

Er ikke det lykke? Trenger vi å ønske oss noen bedre lykke her på jorden? Gud være lovet for en slik makeløs lykke!

Johannes Brandtzæg