Øivind Andersen

Fra arbeidsmarken

Intervju med Øivind Andersen av dette intervjuet ble gjengitt i forrige nummer av bladet. Vekkelsen kom til Stranda på Sunnmøre. En eldre mann hadde bedt i årevis om dette. De opplevde at det skjedde noe i Åndens verden. Det var som om ondskapens åndehær i himmelrommet ble kjempet til side. Da ble det åpnet. – …

Fra arbeidsmarken Les mer »

xDen gode del

xDen gode del Av Øivind Andersen «Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta hadde det travelt med alt som …

xDen gode del Les mer »

Liten i egne øyne

Liten i egne øyne Av Øivind Andersen «Da du var liten i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel.» 1Sam 15:17 Dette er Herrens ord til Saul gjennom Samuel. Da det ble sagt, var Saul blitt stor i egne øyne. Han regnet seg selv som …

Liten i egne øyne Les mer »

Et liv i frihet

Et liv i frihet Av Øivind Andersen «Til frihet har Kristus frigjort oss… La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet» (Gal 5:1+13). Alle som tror på Jesus, er frigjort for at de skal leve i frihet og ikke i trelldom. Når en kristen går med stadig dom og anklage i samvittigheten, er det …

Et liv i frihet Les mer »

Fred med Gud

Fred med Gud Av Øivind Andersen «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus» (Rom 5:1). Det er ikke på grunn av noe som vi er eller har gjort, men på grunn av at vi er tilregnet det som Jesus er og har gjort og ikke …

Fred med Gud Les mer »