Hva loven krever

I dette ordet sammenfattes alle Guds bud. Alt som er å si om gode gjerninger og om det som Gud krever av oss mennesker, er uttrykt i én sum: For det første å elske Gud av hele hjertet. For det andre å elske sin neste som seg selv.

Disse to budene krever syndfrihet og fullkommenhet. De gir ikke plass for selv den minste hemmelige tilbøyelighet til synd, selv om den aldri skulle bli satt i verk. Gud krever hele hjertet, hele mennesket! Han er nidkjær, sier han om seg selv i sitt ord, og det betyr at han tåler ingen og intet ved siden av seg. Han vil eie oss helt og fullstendig. «Nidkjærhet» er Guds kjærlighets reaksjon mot alt som vil ødelegge oss mennesker ved å føre oss bort fra ham. Dette er altså det største og første bud, sier Jesus. «Men det er et annet som er like stort: Du skal elske din neste som deg selv».

Disse budene henger nøye sammen: Den som elsker Gud, kommer også til å elske sin neste. Men dette andre budet blir som regel ikke oppfattet riktig av oss mennesker. Vi oppfatter ikke uten videre hva det ligger i ordene «som deg selv». De fleste tenker at å elske oss selv, det kan vi da i hvert fall! De regner ordene «som deg selv» som om de skulle være uttrykk for vår egoisme. Men det er meget langt fra å være sant.

Å elske sin neste som seg selv er ikke å gjøre mot andre det som vi i vår egoisme ønsker for oss selv. Vi er så tvers igjennom ødelagt av vår synd at like lite som vi er i stand til å elske Gud av hele vårt hjerte, like lite er vi i stand til å elske oss selv. Slik avslører Guds hellige lov oss! Bøyer vi oss for det?

«Ved kilden»
Lunde Forlag, 1977
Serie om loven og budene
forts. i neste nr