Glupende ulver

«Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.» Apg 20:29-30

Paulus regnet med at tiden for hans bortgang nærmet seg. Hans arbeidsdag var nå på det nærmeste slutt. Han selv skulle ikke lenger kunne hjelpe til med forkynnelse og veiledning. Men det var ingen mangel på folk som ville forkynne og veilede de kristne. Vokt dere, sier Paulus – det kommer helt sikkert til å dukke opp falske veiledere – mennesker som fører et fint religiøst og «åndelig» språk – men som i virkeligheten er ulver i fåreklær. Ikke hør på dem!

Det mest alvorlige er at noen av disse falske veiledere skal være kirkens egne tjenestemenn. «Blant dere selv», sier apostelen, han taler til menighetens eldste og tilsynsmenn. Midt i flokken av prester og forkynnere skal det finnes falske lærere, som vil lokke de kristne bort fra den sanne kristne tro.

Du kan være viss på at de ble forskrekket, da de hørte ham si dette, like forskrekket som disiplene var, den kvelden Jesus sa: – En av dere skal forråde meg. – Det er vel ikke meg, Herre? spurte de da. Slik har nok de eldste i Efesus-menigheten også tenkt.

Bibelen ber oss være våkne. Det er ikke kristelig og bibelsk alt som gir seg ut for å være det. Ordinasjon og prestedrakt er ingen absolutt sikker garanti for rett lære og liv. Vokt deg! Prøv alt som blir sagt, prøv det på Guds ord!

Og du som er – eller tenker å bli – en forstander i den kristne menighet, du som sikter på det ansvarsfulle arbeid med forkynnelse og veiledning i Guds forsamling – prøv deg selv! Hold deg nær til Guds eget ord, la ingen forføre deg med fremmed lære, så ikke du selv skal bli en forfører. Ja, alle vi som bekjenner kristennavnet må ta denne formaning til hjertet.

Fra andaktsboken Daglig brød», Lunde forlag, 1981